Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı İstihdam Olanakları

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebeye mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde ve her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

            Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülebilmesi için teorik bilgi yanında uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma imkanları vardır.

Program mezunları başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak işe yerleşmektedirler.

Program mezunları, dikey geçişle fakülteye geçmeleri veya açık öğretim fakültesine devam ederek  mezun olmaları halinde, diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alabilmekte ve kendi bürolarını açabilmektedirler.