Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Dr. Öğr.Ü. Umut Bekcan

 

Telefon: 258 296 2716

E-posta: ubekcan@pau.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri

Lisans: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1997-2002

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, 2002-2005

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2006 - Tez Aşaması

Tez Adı: “Yeni Dünya Düzeninde Rusya-Çin İlişkileri”

 

Yayınlar

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Bekcan, U., “NATO İttifak mı, Ulusal Güvenlik Aracı mı?” Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 10, Sayı 36, Şubat-Nisan 2008, s. 85-91.

   

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  

Bekcan,U., “Uluslararası Politikada Bir ‘Müdahale’ ve Getirdikleri: Sovyetler Birliği’nin Afganistan Müdahalesi”, Türkiye Asya-Pasifik Çalışmaları Yıllığı, Sayı 2, 2007, s. 1-21.

 

Bekcan, U., “Bir Uluslararası Terörizm Örneği Olarak ASALA Terör Örgütü: Amaçları, Eylemleri, Etkileri Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 35-36, Temmuz-Ağustos 2007, s. 18-35.

 

Özer, İ., Bekcan, U., “Demokrat Parti İktidarı (1950-60): Bir Dönemin Demokrasi Anlayışı”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No 1/2, Temmuz 2008, s. 1-14.

 

Kitap İncelemesi

Bekcan, U., Kitap İncelemesi-Hans Heinz Holz, Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 4, 2010, s. 199-203.

 

Burslar, Ödüller

“Sasakawa Genç Liderler Bursu”, Japan Sasakawa Foundation (2009-...) A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi.

 

2009-2010 Milli Eğitim Bakanlığı Rusya Federasyonu hükümeti dil bursuyla 9 ay Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesinde eğitim ve araştırma.