Menü

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Genel Bilgiler

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştiren dört yarı yıllık bir programdır. Öğrenciler tüm modern büro makinelerinin yanı sıra, on parmakla mekanik ve elektronik daktilo ile bilgisayarda Windows tabanlı programları (kelime işlemci, elektronik tablo ve sunum programları gibi) kullanabilirler. Bilgisayar ile ilgili konularda öğrenciler için önemli olan ofis programları ders kapsamında yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar laboratuarlarında on parmak klavye kullanımı ile ilgili bilgileri de edinmekte ve bu konuda yeterli hızı ve pratiği kazanmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, mesleki yazışma ilkelerini öğrenmekte bu konudaki yeteneklerini geliştirmektedirler.

Amaçlar
Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
 

Programlar

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (N.Ö.)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)
 
Öğretim Elemanları
Görevi Adı Soyadı Dahili E-Posta
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Birsel SABUNCU 123 bsabuncu@pau.edu.tr
Bölüm Başkan Yrd. Öğr. Gör. Hüseyin TAŞER 146 htaser@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ercan AY 111 ercanay@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK 136 acermik@pau.edu.tr
Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Hülya AY 111 hulyaa@pau.edu.tr