Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

DANIŞMA VE HAKEM KURULU

 Prof. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Mehmet AKGÜN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Mehmet ALPARGU (Sakarya Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Erdal AYDOĞAN (Atatürk Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Engin BERBER (Ege Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Ün./TÜRKİYE) Associate Professor Gheorghe CALCAN (ROMANYA) Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Türk Tarih Kurumu/TÜRKİYE) Prof. Dr. Orazpolat EKEBAHARLI (TÜRKMENİSTAN) Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Yavuz ERCAN (Emekli Öğretim Üyesi/TÜRKİYE) Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN (Ankara Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Mehmet EVSİLE (Ondokuz Mayıs Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN (Emekli Öğretim Üyesi /TÜRKİYE) Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ (Ankara Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üniversitesi/TÜRKİYE ) Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Atatürk Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ (Necmettin Erbakan Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Ün./TÜRKİYE) Associate Professor Gavriil Preda (ROMANYA) Prof. Dr. Solmaz RÜSTEMOVA (AZERBAYCAN) Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Satay SIZDIKOVA (KAZAKİSTAN) Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Enis ŞAHİN (Sakarya Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Süleyman İNAN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Prof. Dr. Mithat AYDIN (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Roza ABDİKULOVA (KIRGIZİSTAN) Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK (Fırat Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. H. Aliyar DEMİRCİ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Ercan HAYTOĞLU (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Tahir KODAL (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Bekir KOÇ (Ankara Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (Mimar Sinan Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN (Trakya Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Kemal DAŞÇIOĞLU (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Nevzat GÜNDAĞ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ (Adnan Menderes Ün./TÜRKİYE) Doç. Dr. Umut KARABULUT (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Zülal KELEŞ (Pamukkale Ün./TÜRKİYE) Yrd. Doç. Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU (Dokuz Eylül Ün./TÜRKİYE)

Duyurular Tümünü Gör