Taşkent Yem Bezelyesi İle Karışık Tritikale Karışımı Satış İlanı

Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2023

TAŞKENT YEM BEZELYESİ TRİTİKALE KARIŞIMI SATIŞ İLANI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

 

 1. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından Üniversitenin yaklaşık 1015 dekarlık Tarımsal Üretim Alanından elde edilen Taşkent Yem Bezelyesi ile karışık tritikale karışımı 2886 Sayılı Kanunun 51 k Maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile satışı yapılacaktır.

  Satılacak Malzeme Cinsi                                                               Taşkent Yem Bezelyesi ile karışık tritikale karışımı

  Tahmini Birim Bedeli (TL/Kg) (TL/dekar)                                  3,40 TL/kg

  Tahmini Miktar (kg)-Alan                                                             632.000 kg

  Tahmini Toplam Bedel Tutarı (TL)                                               2.148.000 TL

  Geçici Teminat (TL)                                                                        İhale Bedelinin %10’u

                                                                                                                                TOPLAM (KDV hariç)  2.148.000 TL

   

   

 2. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürün muhammen birim bedeli üzerinden açık arttırmaya gidilecektir.

   

 3. İhale şartnamesi, Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi web sitesinde (https://www.pau.edu.tr/ziraat), Ziraat Fakültesi ilan panosunda, Çal Belediyesi ve Çal Ziraat Odası ilan panolarında mesai saatleri içerisinde görülebilecektir.
 4. İhale 25.05.2023 tarihinde saat: 14:00’da Çivril ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hazır bulunacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir.
 5. İsteklilerden talep edilen belgeler;

l- Kanuni ikametgah belgesi,

2-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3-Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odaya ait kayıt belgesi,

4- Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgeleri ve imza sirküleri, gerçek kişi ise imza beyannamesi

5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri,

6- SGK’dan alınmış borcu bulunmadığına dair belge,

7- Vergi borcu olmadığına dair belge.

    İlanen duyurulur.