2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYARINCA GÜNCELLENCEKTİR.

2023-2024 ACADEMIC YEAR FOREIGN STUDENT TUITION FEES WILL BE UPDATED IN ACCORDANCE WITH THE PRESIDENTIAL DECREE.

 

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI  ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2022- 2023 ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENT FEES

1. Dönem

1st Term

2. Dönem

2nd Term

Toplam

Total (Turkish Lira)

Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire
-Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire 10000 10000 20000
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education / Faculté de Pédagogie
-Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences / Enseignement des Sciences 2500 2500 5000
-İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School / Enseignement des Math 2500 2500 5000
-İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English / Enseignement de la Langue Anglaise 2500 2500 5000
-Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level / Enseignement Pré-scolaire 2500 2500 5000
-Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching / Enseignement Privé 2500 2500 5000
-Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level / Enseignement des Classes Primaires 2500 2500 5000
-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies / Enseignement des Sciences Sociales 2500 2500 5000
-Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish / Enseignement de la Langue Turque 2500 2500 5000
Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts
-Arkeoloji / Archaeology / Archéologie 2500 2500 5000
-Coğrafya / Geography / Géographie 2500 2500 5000
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures / Dialectes Et Litteratures Turques Contemporanies 2500 2500 5000
-Felsefe / Philosophy / Philosophie 2500 2500 5000
-Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature / Langue et Littérature Françaises 2500 2500 5000
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Conservation and Restoration of Cultural Assets / Conservation et Restauration des Biens Culturels 2500 2500 5000
-İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature / Langue et Littérature Anglaises 2500 2500 5000
-Matematik / Mathematics / Mathématiques 3250 3250 6500
-Sanat Tarihi / History of Art / Histoire de l’Art 2500 2500 5000
-Sosyoloji / Sociology / Sociologie 2500 2500 5000
-Tarih / History / Historie 2500 2500 5000
-Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee / Langue et Littérature Turques 2500 2500 5000-Biyoloji / Biology / Biologie 3250 3250 6500
-Fizik / Physics / Physique 3250 3250 6500
-Kimya / Chemistry / Chimie 3250 3250 6500
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation / Ecole Supérieure de Médecine Physique et de Réhabilitation
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation / Physiothérapie et Réhabilitation 2500 2500 5000
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit
-Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit 3000 3000 6000
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences / Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations / Economie du Travail et Relations Industrielles 3000 3000 6000
-Ekonometri / Econometrics / Econométrie
3000
3000 6000
-İktisat / Economics / Economie 3000 3000 6000
-İşletme / Management / Management 3000 3000 6000
-Maliye / Public Finance / Financement 3000 3000 6000
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration / Science Politique et Administration Publique 3000 3000 6000
-Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance / Commerce International et Financement 3000 3000 6000
-Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems / Systèmes d’Information de Gestion 3000 3000 6000
-İktisat (İngilizce) / Economics (English) / Economie (Anglais) 4500 4500 9000
-İşletme (İngilizce) / Management (English) / Management (Anglais) 4500 4500 9000
İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology / Faculté de Théologie
-İlahiyat / Theology / Théologie 2500 2500 5000
İletişim Fakültesi / Faculty of Communication / Faculté de Communication
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation / Relation Publiques et Publicité 2500 2500 5000
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design / Faculté d’Architecture et de Design
-Mimarlık / Architecture / Architecture 3750 3750 7500
-Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture / Architecture de Paysage 3750 3750 7500
-Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning / Panification Urbaine et Régionale 3750 3750 7500
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering / Faculté d’Ingénierie


-Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering / Génie Informatique 3750 3750 7500
-Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering / Génie de l’Environnement 3750 3750 7500
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronic Engineering / Génie Electrique et Electronique 3750 3750 7500
-Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering / Génie Industriel 3750 3750 7500
-Gıda Mühendisliği / Food Engineering / Génie Alimentaire 3750 3750 7500
-İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering / Génie Civil 3750 3750 7500
-Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering / Génie Géologique 3750 3750
7500
-Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering / Génie Chimique 3750 3750 7500
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 3750 3750 7500
-Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering / Génie Textile 3750 3750 7500
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences / Faculté des Sciences de la Santé
-Hemşirelik / Nursing / Infirmier 2500 2500 5000
Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences / Faculté des Sciences du Sport
-Spor Yöneticiliği / Sport's Management / Management du Sport 2500 2500 5000
Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology / Faculté de Technologie
-Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering / Génie de Biomédicale 3750 3750 7500
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 3750 3750 7500
-Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering / Génie de Métallurgie et de Matériel 3750 3750 7500
-Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering / Génie de Mécatronique 3750 3750 7500
-Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering / Génie d’Automobile 3750 3750 7500
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine
-Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine 20000 20000 40000
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism / Faculté de Tourisme
-Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts / Gastronomie et Arts Culinaires 2500 2500 5000
-Turizm İşletmeciliği / Tourism Management / Management de Tourisme 2500 2500 5000
-Turizm Rehberliği / Tourism Guidance / Guide de Tourisme 2500 2500 5000
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Bilgisayar Programcılığı 2000 2000
4000
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2000 2000 4000
-Elektrik 2000 2000 4000
-Elektrik Teknolojisi 2000 2000 4000
-Geleneksel El Sanatları 2000 2000 4000
-Grafik Tasarım 2000 2000 4000
-İç Mekan Tasarımı 2000 2000 4000
-Kimya Teknolojisi 2000 2000 4000
-Makine 2000 2000 4000
-Moda Tasarımı 2000 2000 4000
-Otomotiv Teknolojisi 2000 2000 4000
-Tekstil Teknolojisi 2000 2000 4000
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Dış Ticaret 2000 2000 4000
-Turizm ve Otel İşletmeciliği 2000 2000 4000
-Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2000 2000 4000
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-Anestezi 2000 2000 4000
-Çocuk Gelişimi 2000 2000 4000
-Diyaliz 2000 2000 4000
-Fizyoterapi 2000 2000 4000
-İlk ve Acil Yardım 2000 2000 4000
-Tıbbi Dokümasyon ve Sekreterlik 2000 2000 4000
-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2000 2000 4000
-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2000 2000 4000

 

 

*NOT: Belirtilen ücretlerin birimi Türk Lirası'dır. 

 Bu ücretler 2022-2023 yılında kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için geçerlidir.

 

Harç muafiyetleri  ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına göre yapılmaktadır.

Harçlarla ilgili bilgiler yalnızca e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır. 

 

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YURT DIŞI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER 2011, 2012, 2013 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri 2021 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri
Dönemlik Yıllık Dönemlik Yıllık Dönemlik Yıllık
Eğitim Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.) 1531 3061 510 1020 2297 4594
Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.) 1149 2297 510 1020 1724 3448
İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1380 2760 561 1122 2071 4142
İktisadi ve İdari Bil. Fak. (%100 İng.) 2070 4140 842 1683 3106 6212
Mühendislik Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Mühendislik Fakültesi (%100 İng.) 2739 5478 695 1389 4110 8219
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2299 4597 566 1131 3449 6898
Teknik Eğitim Fakültesi 1371 2741 503 1005 2057 4114
Teknoloji Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Tıp Fakültesi 9285 18569 1059 2118 13928 27856
Diş Hekimliği Fakültesi 3349 6698 885 1770 5025 10049
Turizm Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
İlahiyat Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
İletişim Fakültesi 1149 2297 510 1020 1724 3448
Hukuk Fakültesi 1380 2760 561 1122 2071 4142
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Sağlık Bil. Fak. 1227 2453 510 1020 1841 3682
Fizik Tedavi ve Reh. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Spor Bilimleri Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
Spor Bilim. ve Tek. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Denizli Sag.Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Turizm İşl. ve Otel. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Denizli Tek. Bil. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761
Denizli Sos. Bil. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761
Denizli Sag. Hiz. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761