PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YURT DIŞI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER 2011, 2012, 2013 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri 2021 Yılında Giren Yabancı Öğrenci Öğrenim Ücretleri
Dönemlik Yıllık Dönemlik Yıllık Dönemlik Yıllık
Eğitim Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.) 1531 3061 510 1020 2297 4594
Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.) 1149 2297 510 1020 1724 3448
İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1380 2760 561 1122 2071 4142
İktisadi ve İdari Bil. Fak. (%100 İng.) 2070 4140 842 1683 3106 6212
Mühendislik Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Mühendislik Fakültesi (%100 İng.) 2739 5478 695 1389 4110 8219
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2299 4597 566 1131 3449 6898
Teknik Eğitim Fakültesi 1371 2741 503 1005 2057 4114
Teknoloji Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Tıp Fakültesi 9285 18569 1059 2118 13928 27856
Diş Hekimliği Fakültesi 3349 6698 885 1770 5025 10049
Turizm Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
İlahiyat Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
İletişim Fakültesi 1149 2297 510 1020 1724 3448
Hukuk Fakültesi 1380 2760 561 1122 2071 4142
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 1826 3652 695 1389 2740 5480
Sağlık Bil. Fak. 1227 2453 510 1020 1841 3682
Fizik Tedavi ve Reh. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Spor Bilimleri Fakültesi 1227 2453 510 1020 1841 3682
Spor Bilim. ve Tek. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Denizli Sag.Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Turizm İşl. ve Otel. Y.O. 1380 2760 341 681 2071 4142
Denizli Tek. Bil. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761
Denizli Sos. Bil. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761
Denizli Sag. Hiz. M.Y.O. 920 1839 341 681 1380 2761