2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2021- 2022 ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL STUDENT FEES

1. Dönem 

 1st Term

2. Dönem 

2nd Term

Toplam 

Total (Turkish Lira)

Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire      
-Diş Hekimliği / Dentistry / Faculté de Médecine Dentaire 5025 5025 10050
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education / Faculté de Pédagogie      
-Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences / Enseignement des Sciences 1841 1841 3682
-İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School Level / Enseignement des Mathématiques aux Classes Primaires 1841 1841 3682
-İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English / Enseignement de la Langue Anglaise 1841 1841 3682
-Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level / Enseignement Pré-scolaire 1841 1841 3682
-Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching / Enseignement Privé 1841 1841 3682
-Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level / Enseignement des Classes Primaires 1841 1841 3682
-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies / Enseignement des Sciences Sociales 1841 1841 3682
-Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish / Enseignement de la Langue Turque 1841 1841 3682
Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts      
-Arkeoloji / Archaeology / Archéologie 1724 1724 3448
-Coğrafya / Geography / Géographie 1724 1724 3448
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures / Dialectes et Littératures Turcs Contemporains 1724 1724 3448
-Felsefe / Philosophy / Philosophie 1724 1724 3448
-Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature / Langue et Littérature Françaises 1724 1724 3448
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Conservation and Restoration of Cultural Assets / Conservation et Restauration des Biens Culturels 1724 1724 3448
-İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature / Langue et Littérature Anglaises 1724 1724 3448
-Matematik / Mathematics / Mathématiques 2297 2297 4594
-Sanat Tarihi / History of Art / Histoire de l’Art 1724 1724 3448
-Sosyoloji / Sociology / Sociologie 1724 1724 3448
-Tarih / History / Historie 1724 1724 3448
-Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee / Langue et Littérature Turques 1724 1724 3448
 


-Biyoloji / Biology / Biologie 2297 2297 4594
-Fizik / Physics / Physique 2297 2297 4594
-Kimya / Chemistry / Chimie 2297 2297 4594
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation / Ecole Supérieure de Médecine Physique et de Réhabilitation      
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation / Physiothérapie et Réhabilitation 2071 2071 4142
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit      
-Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law / Faculté de Droit 2071 2071 4142
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences / Faculté de Sciences Economiques et de Gestion      
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations / Economie du Travail et Relations Industrielles 2071 2071 4142
-Ekonometri / Econometrics / Econométrie
2071
2071 4142
-İktisat / Economics / Economie 2071 2071 4142
-İşletme / Management / Management 2071 2071 4142
-Maliye / Public Finance / Financement 2071 2071 4142
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration / Science Politique et Administration Publique 2071 2071 4142
-Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance / Commerce International et Financement 2071 2071 4142
-Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems / Systèmes d’Information de Gestion 2071 2071 4142
       
-İktisat (İngilizce) / Economics (English) / Economie (Anglais) 3106 3106 6212
-İşletme (İngilizce) / Management (English) / Management (Anglais) 3106 3106 6212
İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology / Faculté de Théologie      
-İlahiyat / Theology / Théologie 1841 1841 3682
İletişim Fakültesi / Faculty of Communication / Faculté de Communication      
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation / Relation Publiques et Publicité 1724 1724 3448
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design / Faculté d’Architecture et de Design      
-Mimarlık / Architecture / Architecture 2740 2740 5480
-Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture / Architecture de Paysage 2740 2740 5480
-Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning / Panification Urbaine et Régionale 2740 2740 5480
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering / Faculté d’Ingénierie


-Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering / Génie Informatique 2740 2740 5480
-Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering / Génie de l’Environnement 2740 2740 5480
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronic Engineering / Génie Electrique et Electronique 2740 2740 5480
-Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering / Génie Industriel 2740 2740 5480
-Gıda Mühendisliği / Food Engineering / Génie Alimentaire 2740 2740 5480
-İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering / Génie Civil 2740 2740 5480
-Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering / Génie Géologique 2740 2740
5480
-Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering / Génie Chimique 2740 2740 5480
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 2740 2740 5480
-Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering / Génie Textile 2740 2740 5480
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences / Faculté des Sciences de la Santé      
-Hemşirelik / Nursing / Infirmier 1841 1841 3682
Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences / Faculté des Sciences du Sport      
-Spor Yöneticiliği / Sport's Management / Management du Sport 1841 1841 3682
Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology / Faculté de Technologie      
-Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering / Génie de Biomédicale 2740 2740 5480
-Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering / Génie Mécanique 2740 2740 5480
-Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering / Génie de Métallurgie et de Matériel 2740 2740 5480
-Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering / Génie de Mécatronique 2740 2740 5480
-Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering / Génie d’Automobile 2740 2740 5480
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine      
-Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine / Faculté de Médecine 13928 13928 27856
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism / Faculté de Tourisme      
-Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts / Gastronomie et Arts Culinaires 1841 1841 3682
-Turizm İşletmeciliği / Tourism Management / Management de Tourisme 1841 1841 3682
-Turizm Rehberliği / Tourism Guidance / Guide de Tourisme 1841 1841 3682
       
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu      
-Bilgisayar Programcılığı 1380 1380
2760
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1380 1380 2760
-Elektrik 1380 1380 2760
-Elektrik Teknolojisi 1380 1380 2760
-Geleneksel El Sanatları 1380 1380 2760
-Grafik Tasarım 1380 1380 2760
-İç Mekan Tasarımı 1380 1380 2760
-Kimya Teknolojisi 1380 1380 2760
-Makine 1380 1380 2760
-Moda Tasarımı 1380 1380 2760
-Otomotiv Teknolojisi 1380 1380 2760
-Tekstil Teknolojisi 1380 1380 2760
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu      
-Dış Ticaret 1380 1380 2760
-Turizm ve Otel İşletmeciliği 1380 1380 2760
-Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1380 1380 2760
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu      
-Anestezi 1380 1380 2760
-Çocuk Gelişimi 1380 1380 2760
-Diyaliz 1380 1380 2760
-Fizyoterapi 1380 1380 2760
-İlk ve Acil Yardım 1380 1380 2760
-Tıbbi Dokümasyon ve Sekreterlik 1380 1380 2760
-Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1380 1380 2760
-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 1380 1380 2760

 

 

*NOT: Belirtilen ücretlerin birimi Türk Lirası'dır. 

 Bu ücretler 2021-2022 yılından itibaren geçerlidir.

Harç muafiyetleri  ilgili Cumhurbaşkanlığı kararına göre yapılmaktadır.

Harçlarla ilgili bilgiler yalnızca e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır. 

Menü