Pamukkale Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2019- 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU (TL)


PAMUKKALE UNIVERSITY
2019-2020 ACADEMIC YEAR TUITION FEES FOR STUDENTS (TL)


 

Aşağıda belirtilen öğrenim ücreti tutarları tahmini olup, Bakanlar Kurulu Kararına (Ağustos/Eylül) göre yeniden düzenlenecektir.
(The fees provided below are based on predictions, it will be rearranged according to the decision of Board of Ministers.)

 

NOT (NOTE) :

* Suriye Uyruklu / Mavi Kartlı / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar Öğrenim Ücretinden muaftır. The students who have Syrian / Republic of Turkey citizenship / blue card and completed all of their high school education in a foreign country except Turkish Republic of North Cyprus are exempt from tuition fee.)

* Halk Bankası Şubelerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilmektedir. The tuition fee can be paid in Halkbank branches, ATM/BTMs or Halkbank internet branches via PAU student number.

 

Programın Adı/Name Of Programme Güz
/
Autumn
Bahar
/
Spring
Toplam
/
Total
Diş Hekimliği Fakültesi /Faculty of Dentistry
- Diş Hekimliği / Dentistry 988 988 1.976
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği / Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies
- Fen Bilgisi Öğretmenliği / Teacher Training in Sciences
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği / Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
- İngilizce Öğretmenliği / Teacher Training in English
- Okul Öncesi Öğretmenliği / Teacher Training at Pre-School Level
- Özel Öğretim Öğretmenliği / Special Education Teaching
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Guidance and Psychology Counseling
- Sınıf Öğretmenliği / Teacher Training at Primary School Level
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği / Teacher Training in Social Studies
- Türkçe Öğretmenliği / Teacher Training in Turkish
514 514 1.028
Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Sciences and Arts
- Arkeoloji / Archaeology
- Coğrafya / Geography
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları / Contemporary Turkish Dialects and Literatures
- Felsefe / Philosophy
- Fransız Dili ve Edebiyatı / French Language and Literature
- İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature
- Sanat Tarihi / History of Art
- Sosyoloji / Sociology
- Tarih / History
- Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturee
481 481 962
- Biyoloji / Biology
- Fizik / Physics
- Kimya / Chemistry
- Matematik / Mathematics
641 641 1.282
Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law
- Hukuk Fakültesi / Faculty Of Law 578 578 1.156
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Labor Economics and Industrial Relations
- Ekonometri / Econometrics
- İktisat / Economics
- İşletme / Management
- Maliye / Public Finance
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration
- Uluslararası Ticaret ve Finansman / International Trade and Finance
- Yönetim Bilişim Sistemleri / Management Information Systems
578 578 1.156
- İktisat (İngilizce) / Economics (English)
- İşletme (İngilizce) / Management (English)
867 867 1.734
İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology
- İlahiyat / Theology 514 514 1.028
İletişim Fakültesi / Faculty of Communication
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Presentation 481 481 962
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Architecture and Design
- Mimarlık / Architecture
- Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture
- Şehir ve Bölge Planlama / City and Regional Planning
765 765 1.530
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
- Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering
- Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronic Engineering
- Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering
- Gıda Mühendisliği / Food Engineering
- İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering
- Jeoloji Mühendisliği / Geological Engineering
- Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering
- Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering
- Tekstil Mühendisliği / Textile Engineering
765 765 1.530
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences
- Hemşirelik / Nursing 514 514 1.028
Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty Of Sport Sciences
- Spor Yöneticiliği / Sport's Management 514 514 1.028
Teknoloji Fakültesi / Faculty of Technology
- Biyomedikal Mühendisliği / Biomedical Engineering
- Makine ve İmalat Mühendisliği / Mechanical and Manufactoring Engineering
- Metalurji̇ Ve Malzeme Mühendi̇sli̇ği̇ / Metallurgy and Material Engineering
- Mekatronik Mühendisliği / Mechatronics Engineering
- Otomotiv Mühendisliği / Automotive Engineering
765 765 1.530
Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine
- Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine 1.184 1.184 2.368
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomy and Culinary Arts
- Turizm İşletmeciliği / Tourism Management
- Turizm Rehberliği / Tourism Guidance
514 514 1.028
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu / School of Physical Therapy and Rehabilitation
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Physiotherapy and Rehabilitation 578 578 1.156

 

 

Duyurular Tümünü Gör