Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILMAYACAKTIR.

 • *Kabul Mektubu
 • *Resmi kimlik ve pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan ya da Türkçe noter onaylı kopyası
 • *Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğu ya da noter onaylı lise diplomasının Türkçe çevirisi, (Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)
 • *Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan ya da noter onaylı Türkçe çevirisi, (Türkçe ve/veya İngilizce olmayan belgelerin Türkçe noter onaylı kopyası)
 • *Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı lise mezunlarından istenmez)
 • *Sınav sonuç belgesi

  Sınavsız Yerleşen aday öğrencilerden istenmez, belge doğrulaması yapılacaktır

  İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan ya da Türkçe noter onaylı kopyası,

 • *Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Tüm aday öğrencilerin Öğrenim Ücreti ödemeleri gerekmektedir.)
 • *3 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf (En fazla son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 • *Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir taahhütname (maddi güvence belgesi). Taahhüt eden kişinin noter onaylı kimlik/pasaport fotokopisi taahhütnameye eklenecektir (Taahhütname örneğine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz)
 • *Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (kayıt esnasında belgenin aslı görülmek koşuluyla)
 • *Çift uyruklular ve Mavi Kartlılar için nüfus müdürlüklerinden alınmış detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama
 • *TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında okuyan adayların, lisenin tamamını yurt dışında okuduğuna dair belge (Ayrıntılı transkript) ve öğrenim süresi boyunca yurt dışına giriş/çıkış yaptığını gösterir belge (e-devlet veya Emniyet Müdürlüğü'nden alınabilir.)  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama
 • *Pasaportun kimlik ve varsa öğrenim vizesi sayfalarının fotokopileri (kayıt esnasında belgenin aslı görülmek koşuluyla)
 • *Aday öğrencinin kayda şahsen gelememesi durumunda, Noter Onaylı vekaletname verdiği kişi aday öğrenci adına kayıt yaptırılabilir. 18 yaşından küçükler için vekalet veren anne ve/veya babanın kimlik ve pasaportun Türkçe noter onaylı kopyası olmalıdır (kayıt sırasında vekilin kimliğinin aslı görülmek koşuluyla)
 • *Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin, Türkiye’deki üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu

   

  ÖNEMLİ HUSUSLAR:

   

 • *Yukarıdaki listede yer alan belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda kayıt yapılmayacaktır.

   

 • *İbraz edilen tüm belgelerin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

   

 • *T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Maarif Vakfı Okullarından mezun olan aday öğrencilerin Türkçe Yeterlik derecesi C1 olarak kabul edilecektir.

   

 • *Kayıt esansında (varsa) Yunus Emre Enstitüsünden B2 ve C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi ibraz edilmelidir.

   

 • *Tüm aday öğrencilerin (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Maarif Vakfı Okullarından mezun olan ve Yunus Emre Enstitüsünden B2 ve C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olan aday öğrenciler hariç olmak üzere), PADAM tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına girmesi zorunludur. Sınav tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

   

 • *Yabancı dille eğitim veren bölümlere yerleşen adayların daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak olan sınava girmesi zorunludur.

   

 • *2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı I. Yerleştirme ile yerleşen ancak kayıt yaptırmayan aday öğrenciler, II. Yerleştirme Aşamasında başvuru yapamazlar. Başvuru yaptığı tespit edilen adayın başvurusu kabul edilmeyecektir.