EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILMAYACAKTIR.

Başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge. (Dekontun açıklama kısmında adayın açık adı ve başvuru üyelik numarası bulunması gerekmektedir. Tercih ücretleri 11 Ağustos -18 Ağustos 2023 tarihleri arasında yatırılmalıdır.)

* Son 3 ay içerisinde çekilmiş yüksek çözünürlüklü "jpeg/png" formatında bir fotoğrafınızı sisteme yükleyiniz.

Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğu ya da noter onaylı lise diplomasının Türkçe çevirisi, (Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)

* Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan ya da noter onaylı Türkçe çevirisi, (Türkçe ve/veya İngilizce olmayan belgelerin Türkçe noter onaylı kopyası)

* Diploma ve Transkript ile başvuran adaylar için transkriptin Türkçe noter onaylı veya İngilizce olması gerekmektedir. Transkriptte adayın açık adı ve lise eğitimi süresince aldığı tüm notların görünmesi gerekmektedir.

* İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve QR kod ile ya da belge doğrulama kodu bilgileri

* Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan ya da noter onaylı Türkçe çevirisi
* Çift uyruklu olanlar için detaylı (Ayrıntılı) vukuatlı nüfus kayıt örneği (İlk uyruk dikkate alınacaktır.)
* Mavi Kart Sahibi olanlar için; Mavi Kartın her iki yüzünün fotokopisi
* TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında okuyan adayların lisenin tamamını yurt dışında okuduğuna dair belge, (Transkript ve bu belgeyi diploma ile birleştiriniz.)
* TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında okuyan adayların öğrenim süreleri boyunca yurt dışına giriş-çıkış yaptıklarını gösterir belge. (Emniyetten veya e-devletten alınabilir)
https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama?sorgulama=formu (Bu belgeyi diploma ile birleştiriniz)

* Sınav Sonuç Belgesi ile başvuran adayların sınav sonuç belgesinde doğrulama kodu/barkod/QR kodu/ e-posta kayıt bilgileri (ör. SAT sınav sonucu) gibi doğrulama imkanı sağlayacak bilgilerin olması zorunludur. Belgelerin üzerinde doğrulama ile ilgili bilgi eksikliği durumunda adayın kanıtlayıcı belgeyi eklemesi gerekmektedir.

* Yüklenen belgeler okunaklı olmalıdır aksi takdirde başvuru onaylanmayacaktır.

Türkçe noter onaylı ya da İngilizce olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.