2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanları

Güncellenme Tarihi: 16 Temmuz 2020

 

 

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları

 

2020-2021 Academic Year Student Placement Quota

 

*** Özel Koşullar kontenjanlar tablosu altında ulaşabilirsiniz. (Special Conditions can be found under the quotas table.)

 

Programın Adı/Name Of Programme PAÜYÖS
Kontenjan
/
PAÜYÖS
Quota
Diğer
Kontenjan
/
Other
Quota
Toplam
Kontenjan
/
Total
Quota
Koşullar
/
Requirements ***
 
Diş Hekimliği Fakültesi /
Faculty of Dentistry
Diş Hekimliği Fakültesi /
Faculty of Dentistry
13 12 25  
 
Eğitim Fakültesi /
Faculty of Education
Fen Bilgisi Öğretmenliği /
Teacher Training in Sciences
4 4 8  
İlkÖğretim Matematik Öğretmenliği /
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
3 3 6  
İngilizce Öğretmenliği /
Teacher Training in English
2 2 4 21
Okul Öncesi Öğretmenliği /
Teacher Training at Pre-School Level
2 2 4  
Özel Öğretim Öğretmenliği /
Special Education Teaching
2 2 4  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık /
Guidance and Psychology Counseling
2 2 4  
Sınıf Öğretmenliği /
Teacher Training at Primary School Level
1 1 2  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği /
Teacher Training in Social Studies
4 4 8  
Türkçe Öğretmenliği /
Teacher Training in Turkish
4 4 8  
 
Fen-Edebiyat Fakültesi /
Faculty of Sciences and Arts
Arkeoloji /
Archaeology
5 5 10  
Biyoloji /
Biology
5 5 10 4
Coğrafya /
Geography
3 2 5  
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları /
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
8 7 15  
Felsefe /
Philosophy
5 5 10  
Fizik /
Physics
5 5 10  
Fransız Dili ve Edebiyatı /
French Language and Literature
5 5 10 129
İngiliz Dili ve Edebiyatı /
English Language and Literature
5 5 10 21
Kimya /
Chemistry
5 5 10  
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım /
Conservation and Restoration of Cultural Assets
3 2 5  
Matematik /
Mathematics
5 5 10  
Sanat Tarihi /
History of Art
5 5 10  
Sosyoloji /
Sociology
5 5 10  
Tarih /
History
5 5 10  
Türk Dili ve Edebiyatı /
Turkish Language and Literaturee
5 5 10  
 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu /
School of Physical Therapy and Rehabilitation
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon /
Physiotherapy and Rehabilitation
13 12 25  
 
Hukuk Fakültesi /
Faculty Of Law
Hukuk Fakültesi /
Faculty Of Law
13 12 25  
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri /
Labor Economics and Industrial Relations
5 5 10 46
Ekonometri /
Econometrics
5 5 10 46
İktisat /
Economics
5 5 10 4
İktisat (İngilizce) /
Economics (English)
13 12 25 21, 28
İşletme /
Management
5 5 10 46
İşletme (İngilizce) /
Management (English)
13 12 25 21, 28
Maliye /
Public Finance
8 7 15 46
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi /
Political Science and Public Administration
5 5 10 46
Uluslararası Ticaret ve Finansman /
International Trade and Finance
8 7 15 21, 86
Yönetim Bilişim Sistemleri /
Management Information Systems
6 5 11 46
 
İlahiyat Fakültesi /
Faculty of Theology
İlahiyat /
Theology
8 7 15 121, 708
 
İletişim Fakültesi /
Faculty of Communication
Halkla İlişkiler ve Tanıtım /
Public Relations and Presentation
4 4 8 46
 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi /
Faculty of Architecture and Design
Mimarlık /
Architecture
4 4 8  
Peyzaj Mimarlığı /
Landscape Architecture
4 4 8  
Şehir ve Bölge Planlama /
City and Regional Planning
4 4 8  
 
Mühendislik Fakültesi /
Faculty of Engineering
Bilgisayar Mühendisliği /
Computer Engineering
13 12 25 46
Çevre Mühendisliği /
Environmental Engineering
13 12 25 46
Elektrik-Elektronik Mühendisliği /
Electrical & Electronic Engineering
13 12 25 46
Endüstri Mühendisliği /
Industrial Engineering
13 12 25 46
Gıda Mühendisliği /
Food Engineering
13 12 25 46
İnşaat Mühendisliği /
Civil Engineering
13 12 25 46
Jeoloji Mühendisliği /
Geological Engineering
13 12 25 46
Kimya Mühendisliği /
Chemical Engineering
13 12 25  
Makine Mühendisliği /
Mechanical Engineering
13 12 25 46
Tekstil Mühendisliği /
Textile Engineering
13 12 25 21, 86
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Faculty of Health Sciences
Hemşirelik /
Nursing
13 12 25  
 
Spor Bilimleri Fakültesi /
Faculty Of Sport Sciences
Spor Yöneticiliği /
Sport's Management
4 4 8  
 
Teknoloji Fakültesi /
Faculty of Technology
Biyomedikal Mühendisliği /
Biomedical Engineering
5 5 10  
Makine Mühendisliği /
Mechanical Engineering
1 1 2  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği /
Metallurgy and MaterialEngineering
5 5 10  
Mekatronik Mühendisliği /
Mechatronics Engineering
3 2 5  
Otomotiv Mühendisliği /
Automotive Engineering
3 3 6  
 
Tıp Fakültesi /
Faculty of Medicine
Tıp Fakültesi /
Faculty of Medicine
13 12 25  
 
Turizm Fakültesi /
Faculty of Tourism
Gastronomi ve Mutfak Sanatları /
Gastronomy and Culinary Arts
5 5 10  
Turizm İşletmeciliği /
Tourism Management
5 5 10  
Turizm Rehberliği /
Tourism Guidance
5 5 10  
 

 

 

Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları *** Conditions and Explanations of the Higher Education Programs included in Table 4 ***
Bk./
See
   
4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. A one-year Foreign Language preparatory program is offered for students wishing to attend a Foreign Language course within the available quota (regardless of the quotas for some universities).The duration of thepreparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahildeğildir. Üniversitece kabul edilen;
a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the English exemption testcan directly begin the first year of their program. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the English Language exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the University). Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.
28. Öğretim dili İngilizce’dir. The language of instruction is English.
46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. A one-year English Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend English Language course within the available quota. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.
86. Bu programdaki Öğretim dili en az %30 İngilizce'dir. At least 30% of the instruction of the program is given in English.
121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, Öğretim süresi sütununda gÖsterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "YüksekÖğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin YÖnetmelik" hükümleri uygulanır. One-year Arabic Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Arabic Language exemption test can directly begin the first year of their program. Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.
129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca Hazırlık sınıfı, Öğretim süresi sütununda gÖsterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece Öğretim yılı başında yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "YüksekÖğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. One-year French Language preparatory program is compulsory. The students who are successful in the French Language exemption test can directly begin the first year of their program. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the French Language exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the University). Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.
708. Bu programdaki Öğretim dili en az %30 Arapça'dır. At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic.

Menü