Pamukkale Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü

Menü

Güncellenme Tarihi: 29 Ağustos 2018

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışı Öğrenci Ek Yerleştirme Kontenjanları

 

 

*** Özel Koşullar kontenjanlar tablosu altında ulaşabilirsiniz.

 

Programın Adı /
Name Of Programme
PAÜYÖS
Kontenjan /
PAÜYÖS
Quota
DİĞER
Kontenjan /
Other
Quota
TOPLAM
Kontenjan /
Total
Quota
"Özel
Koşullar
Requirements
&
Explanations"
***
         
Diş Hekimliği Fakültesi/
Faculty of Dentistry
1 0 1  
         
Eğitim Fakültesi/
Faculty of Education
       
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği/
Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies
6 1 7  
Fen Bilgisi Öğretmenliği/
Teacher Training in Sciences
6 2 8  
İlköğretim Matematik Öğretmenliği/
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
2 1 3  
İngilizce Öğretmenliği/
Teacher Training in English
3 3 6 21
Okul Öncesi Öğretmenliği/
Teacher Training at Pre-School Level
3 2 5  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/
Guidance and Psychology Counseling
3 1 4  
Sınıf Öğretmenliği/
Teacher Training at Primary School Level
5 2 7  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği/
Teacher Training in Social Studies
6 2 8  
Türkçe Öğretmenliği/
Teacher Training in Turkish
6 2 8  
         
Fen-Edebiyat Fakültesi /
Faculty of Sciences and Arts
       
Arkeoloji/
Archaeology
6 2 8  
Biyoloji/
Biology
3 1 4 4
Coğrafya/
Geography
6 2 8  
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları/
Contemporary Turkish Dialects and Literatures
6 2 8  
Felsefe/
Philosophy
6 1 7  
Fransız Dili ve Edebiyatı/
French Language and Literature
6 1 7 129
İngiliz Dili ve Edebiyatı/
English Language and Literature
2 0 2 21
Matematik/
Mathematics
6 2 8  
Sanat Tarihi/
History of Art
4 2 6  
Sosyoloji/
Sociology
6 2 8  
Tarih/
History
5 2 7  
Türk Dili ve Edebiyatı/
Turkish Language and Literaturee
6 2 8  
         
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/
Faculty of Economics and Administrative Sciences
       
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri/
Labor Economics and Industrial Relations
6 1 7 46
Ekonometri/
Econometrics
6 2 8 46
İktisat/
Economics
6 2 8 4
İktisat (İngilizce)/
Economics (English)
8 3 11 21 , 28
İşletme/
Management
8 4 12 46
İşletme (İngilizce)/
Management (English)
4 2 6 21 , 28
Maliye/
Public Finance
7 4 11 46
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/
Political Science and Public Administration
8 2 10 46
Uluslararası Ticaret ve Finansman/
International Trade and Finance
2 1 3 21 , 86
Yönetim Bilişim Sistemleri/
Management Information Systems
6 2 8 46
         
İlahiyat Fakültesi/
Faculty of Theology
       
İlahiyat/
Theology
7 4 11 121 , 708
         
İletişim Fakültesi/
Faculty of Communication
       
Halkla İlişkiler ve Tanıtım/
Public Relations and Presentation
6 2 8 46
         
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/
Faculty of Architecture and Design
       
Mimarlık/
Architecture
5 2 7  
Şehir ve Bölge Planlama/
City and Regional Planning
3 2 5  
         
Mühendislik Fakültesi/
Faculty of Engineering
       
Bilgisayar Mühendisliği/
Computer Engineering
5 2 7 46
Çevre Mühendisliği/
Environmental Engineering
2 1 3 46
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/
Electrical & Electronic Engineering
1 2 3 46
Endüstri Mühendisliği/
Industrial Engineering
1 2 3 46
Gıda Mühendisliği/
Food Engineering
6 2 8 46
İnşaat Mühendisliği/
Civil Engineering
3 2 5 46
Jeoloji Mühendisliği/
Geological Engineering
3 1 4 46
Kimya Mühendisliği/
Chemical Engineering
3 2 5
Makine Mühendisliği/
Mechanical Engineering5
3 1 4 46
Tekstil Mühendisliği/
Textile Engineering
2 1 3 21 , 86
         
Teknoloji Fakültesi/
Faculty of Technology
       
Biyomedikal Mühendisliği/
Biomedical Engineering
2 2 4  
Makine ve İmalat Mühendisliği/
Mechanical and Manufacturing Engineering
0 1 1  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/
Metallurgy and Material Engineering
3 1 4  
Mekatronik Mühendisliği/
Mechatronics Engineering
2 1 3  
Otomotiv Mühendisliği/
Automotive Engineering
1 1 2  
         
Turizm Fakültesi/
Faculty of Tourism
       
Gastronomi ve Mutfak Sanatları/
Gastronomy and Culinary Arts
5 2 7  
Turizm İşletmeciliği/
Tourism Management
4 1 5  
Turizm Rehberliği/
Tourism Guidance
6 2 8  
         
Sağlık Bilimleri Fakültesi/
Faculty of Health Sciences
       
Hemşirelik/
Nursing
7 4 11  
         
Spor Bilimleri Fakültesi/
Faculty Of Sport Sciences
       
Spor Yöneticiliği/
Sport's Management
6 2 8  
         
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/
School of Physical Therapy and Rehabilitation
       
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/
Physiotherapy and Rehabilitation
2 0 2  
         

 

2017-2018 Akademik Yıl Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları

 

(Booklet for Foreign Students to be Admitted to the Higher Education Programs in Turkey in the Academic Year 2017-2018 Conditions and Explanations of the Higher Education Programs included in Table 3 and Table 4)

The higher education institutions that admit foreign students in the academic year 2017-2018 and their quotas are listed in the tables in Appendix. Foreign students are required to apply for those quotas.

Detailed information about application dates and tuition fees can be obtained from relevant higher education institutions.

Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. (A one-year Foreign Language preparatory program is offered for students wishing to attend a Foreign Language course within the available quota (regardless of the quotas for some universities).The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.)

Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (One-year English Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the English exemption test can directly begin the first year of their program. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the English Language exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the University). Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.)

Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir. (The language of instruction is English.)

Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. (A one-year English Language Preparatory Program is offered for students wishing to attend English Language course within the available quota. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period.)

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir. (At least 30% of the instruction of the program is given in English.)

Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (One-year Arabic Language preparatory program is compulsory. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. The students who are successful in the Arabic Language exemption test can directly begin the first year of their program. Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.)

Bk. 129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece öğretim yılı başında yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (One-year French Language preparatory program is compulsory. The students who are successful in the French Language exemption test can directly begin the first year of their program. The duration of the preparatory program is not included in the total number of years of study required for graduation shown in the columns for education period. Those who are successful in national and/or international language tests recognized by the University, or are successful in the French Language exemption test held by the University, at the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their program. (For further information please directly contact the University). Students are subject to the provisions of “Regulations on Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions and the Principles that will be followed in Foreign Language Teaching”.)

Bk. 708. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça'dır. (At least 30% of the instruction of this course is given in Arabic.)

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör