PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

AD-SOYAD

GÖREV YERİ

GÖREVİ

Doç. Dr. Kenan KARAGÜL

Yönetim ve Organizasyon

Başkan

Öğr. Gör. Selda ERGİN

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Üye

Öğr. Gör. Volkan AKÇİT

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Üye

Menü