SIKÇA SORULAN SORULAR 2023-2024

 

1-Hangi öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyabilirler?

-Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve bölümünde zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan öğrenciler Yüksekokulumuzda Yabancı Dil Hazırlık Programını okuyabilirler.

2-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olma durumları nelerdir?

a-Öğretim yılı başında okulumuzda yapılan yeterlik sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü not alarak başarılı olmak.

b-YDS ve YÖKDİL’den  İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için 80 ve üzeri;  İngilizce eğitim verilen diğer fakülteler için 70 ve üzeri; Fransızca eğitim verilen fakülteler için 70 ve üzeri puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan bu puan eşdeğeri puan aldığını belgeleyenler, yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekir.

c-Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin başka bir üniversitede hazırlık sınıfından başarılı olduğuna dair belgenin Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla muaf edilmesi.

3- Yabancı Diller Yüksekokulunda hangi dillerde ve düzeyde haftada kaç saat ders verilmektedir?

a-İngilizce Hazırlık programında Temel Düzeyde (Alfa) A1-A2, Orta Üst Düzeyde (Beta) B1-B1+ seviyelerinde dersler tüm fakültelere haftada 26 saat olmak verilmektedir. Pre-Faculty Düzeyi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İnglizce Öğretmenliği bölümlerinde zorunlu, diğer İnglizce eğitim verilen bölümlerde isteğe bağlı olarak hafta 20 saat olarak verilir. Alfa ve Beta düzeyleri tekrarı haftada 20 saat olarak düzenlenmiştir.

b-Fransızca Hazırlık programında Temel Düzeyde (Alfa) A1-A2, Orta Üst Düzeyde (Beta) A2+- B1 seviyelerinde dersler düzey tekrarındada aynı olacak şekilde 26 saat olarak verililr.

4- Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfı dersleri nelerdir?

İngilizce ve Franszızca hazırlık programalarında Alfa ve Beta dil düzeylerinde Temel İngilizce/Fransızca, Okuma Becerileri, Dinleme Becerileri, Konuşma Becerileri, Yazma Becerileri dersleri verilmektedir. Pre faculty düzeyinde ise Akademik Okuma, Akademik Yazma, Sunum Teknikleri, Akademik Dinleme ve Konuşma dersleri verilmektedir.

5- Yabancı Dil Hazırlık Programını okuyacak öğrenciler sınıflara nasıl yerleştirilir?

-Yabancı dil hazırlık programını okuyacak öğrenciler dönem düzey tespit sınavına girerler ve bu sınavdan aldıkları puana göre uygun düzeyde (Alfa ya da Beta) sınıflara yerleştirilirler. Dönem düzey tespit sınavının tarihi Yüksekokulumuz akademik takviminde yer alır. Sınava girmeyen öğrenciler eğitim öğretime en alt seviyeden başlarlar. Bu sınava katılamayan öğrenciler için  mazeret sınavı uygulanmayacaktır. İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri en alt seviye olan Alfa seviyesinden başlamaları durumunda her kurda başarılı oldukları takdirde hazırlık programını B2 seviyesinde 3 dönemde (bir buçuk yılda) tamamlayabilirler. Bir yıl süresince hazırlık programını tamamlayamayan bu öğrenciler bir yıl içinde programı tamamlayabilmek için muafiyet sınavlarına girebilirler.

6-Yabancı Dil Hazırlık Programı işleyişi nasıldır.?

-Yabancı Dil Hazırlık Programı, öğrencinin yabancı dil eğitimine belli bir kurdan başlayıp başarılı olduğu takdirde bir üst kura geçtiği, başarılı olmadığı ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde aynı kuru tekrar ettiği bir sistemdir. Dil düzeyleri İngilizce ve Fransızca hazırlık programları için Alfa  A1-A2, Beta İngilizce için B1-B1+ , Fransızca için A2+-B1 , Pre Faculty B2 dil düzeyinde olup İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için zorunlu, diğer İngilizce eğitim verilen fakülteler için isteğe bağlıdır.

7- Yabancı Dil Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu var mı, varsa ne kadardır?

-Evet. Öğrenciler her dönemdeki derslerin % 80'ine devam etmek zorundadır. Bu yüzdelik de haftada 26 saat olan dersler için 73, 20 saatlik olan dersler için 56 saate denk gelmektedir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kayıtlı oldukları dönem için başarısız sayılır, Dönem Bitirme Sınavına alınmaz, 2. dönem derslere katılamaz ancak yıl sonundaki muafiyet sınavına girebilirler.

8- Her dönemde okutulan kurun başarı değerlendirmesi nasıl yapılır ve öğrencinin başarılı olma düzeyi nedir?

-Bir öğrencinin dönem sonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı; ara sınavların ortalamasının % 30'u, dönem içinde verilen bilgi yoklama (quiz) sınavlarının %10’u ve dönem içi çalışmalarının çevrimiçi/çevrimdışı ödev, proje, sunu ve/veya benzeri ortalamasının %10'u, Dönem Bitirme Sınavının %50 'si toplanarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrencinin hazırlık sınıfından başarılı olma düzeyi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için B2, diğer İngilizce eğitim verilen fakülteler için B1 + , Fransızca hazırlık programında ise B1’dir.

 

9-Yabancı Dil Hazırlık programında azami hazırlık sınıfı okuma süresi ne kadardır? Belirtilen sürede hazırlığı tamamlayamayan öğrenciler neler yapabilirler?

-İsteğe bağlı öğrenciler ya birinci yılın sonunda bölümlerine dilekçe vererek ya da ikinci yılın sonunda Yüksekokul Yönetim Kuruluyla bölümlerine geçerler. Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ise bölümlerinin Türkçe eşdeğerlilikleri varsa dilekçe vererek Türkçe programlarına geçebildikleri gibi merkezi yatay geçiş de yapabilirler. Türkçe eşdeğer programının olmaması durumunda merkezi yatay geçiş yapabilirler.

10- İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olarak bölüme geçtiğimde hazırlık sınıfını tamamlamak için muafiyet sınavlarına girebilir miyim?

-Evet. İsteğe bağlı öğrenciler bölümlerinden mezun oluncaya kadar hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarına girebilirler.

11-İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olursam bursum kesilir mi?

-Bursun kesilip kesilmeyeceği konusunu bursu veren ilgili kurum ile görüşebilirsiniz.

 

 

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK

Hazırlık Programı Bitirme Seviyesi

TEMEL DÜZEY (ALFA)

(A1-A2)

14 hafta

Tüm fakülteler (Zorunlu)

 

ORTA-ÜST DÜZEY (BETA)

(B1- B1+)

14 hafta

Tüm fakülteler (Zorunlu)

AKADEMİK DÜZEY (PRE-FACULTY)

(B2)

14 hafta

*İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri (Zorunlu)

 

Tüm fakülteler (İsteğe bağlı)

 

 

 

*İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri Temel Düzeyden (A1-A2) başladığı takdirde eğitim süresi 1.5 yıldır.

 

 

 

FRANSIZCA HAZIRLIK

Hazırlık Programı Bitirme Seviyesi

TEMEL DÜZEY (A1- A2)

14 hafta

Fransız Dili ve Edebiyatı (Zorunlu)

 

ORTA DÜZEY (A2+- B1)

14 hafta

Fransız Dili ve Edebiyatı (Zorunlu)