• Yabancı dil eğitimi neden zorunlu?  

Öğrencilerimizin çalışmalarını uluslararası yayınları takip edebilir şekilde sürdürebilmesi, lisans eğitimleri esnasında ikili anlaşmamızın olduğu Avrupa üniversitelerinde eğitim alma şansı ya da uluslararası projelerde yer alma fırsatı yakalayabilmeleri ve mesleki kariyerleri için bu yoğun dil programının önemli bir temel oluşturacağına olan inancımız dolayısıyla üniversitemizde İngilizce Hazırlık Eğitimine çok önem verilmektedir.

 • Dersler kaçta başlar?  

Normal öğretim dersleri sabah modülleri 8.55’te, ikinci öğretim dersleri ise 15.20’de başlamaktadır. Dersler 45’ dır. (Pandemi koşulları nedeniyle değişebilmektedir.)

 • Normal öğretim öğrencisi ikinci öğretimde, ikinci öğretim öğrencisi normal öğretimde derse girebilir mi? 

Hayır.

 • İngilizce Hazırlık programından başarılı olmak için bitirmem gereken seviye hangisidir? 

Bölümü %30 İngilizce ve %100 İngilizce olan öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık Programından başarılı olmak için bitirmeleri gereken seviye B1+ (B1 plus) 'tır.  Başka bir deyişle, B1+ seviyesini okuyup modül bitirme sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, hazırlık programını başarıyla bitirmiş kabul edilir.

Ayrıca, Eğitim Öğretim yılının başında ve sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (PAP)'tan 70 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve başarılı kabul edilir.

 

 • Başarının Belirlenmesi

Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin modül sonu itibarıyla başarı değerlendirme puanı aşağıdaki gibidir:

Modül Bitirme Sınavı

%50

Ara Sınav (Midterm)

%30

Modül İçi Çalışma Notu (Portfolio, hw,..)

%10

Kısa Sınav (Quiz)

%10

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, başarı puanının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. 

 

 • Derslere Devam

Öğrenciler, hazırlık programındaki her bir modüldeki derslerin % 85'ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devam ettikleri modül için başarısız sayılır. Bu öğrenciler modül sonunda yapılan Modül Bitirme Sınavına alınmaz, aynı modülü tekrar ederler.  

 • İngilizce Yeterlik sınavının (PAP) içeriği nedir?

Yeterlik sınavı B1+ düzeyde temel İngilizce, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kapsayan bir sınavdır. Örnek sınavları incelemek için TIKLAYINIZ. 


 • Yeterlik Sınavına ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilirler?

Öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesi duyurular bölümünden ilgili sınavın yer tarih saat bilgilerini ya da detaylarını öğrenebilirler.


 • Yeterlik sınavını geçtim. Yine de hazırlık programına devam edebilir miyim?

Hayır.

 • Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Öğrenciler bağlı oldukları fakültelerinin öğrenci işlerinden kayıt dondurma işlemi ile ilgili bilgi alabilirler.


 • Kayıt dondurup o yıl yapılan yeterlik sınavlarına girebilir miyim?

Yeterlik sınavına girebilmek için aktif öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir.

 • İsteğe bağlı olarak hazırlık programını okumak istediğimi beyan ettim. Daha sonra bu kararımdan vazgeçebilir miyim?

Akademik takvimde belirlenen süre içinde öğrenciler taleplerini yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile bildirerek fakültelerine geçebilirler.


 • İsteğe bağlı olarak hazırlık okuyanların farklı şubelerde mi ders görür?

Okulumuzda zorunlu ve isteğe bağlı bölüm öğrencileri seviyelerine göre ayrıldıktan sonra aynı şubelerde ders görür ve aynı sınavlara tabi tutulur.

 • İsteğe bağlı olarak eğitim göreceğim. Devam zorunluluğum var mı?

İngilizce Hazırlık Programının tüm bölümlerinde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak isteğe bağlı bölüm öğrencileri hazırlık programı başarı ya da devam şartını yerine getiremeseler de bölümlerine başlayabilirler. Ancak hazırlık sertifikası alamazlar.

 • İngilizce hazırlık Programını bitirdiğimde başarı belgesi alabilecek miyim?

Programı başarı ile bitiren ve PAP sınavını geçen tüm öğrenciler, başarı durum belgesi alabilirler. Bununla birlikte isteğe bağlı okuyan öğrenciler bölümlerine geçmek istemeleri durumunda yüksekokulumuzda başarıyla tamamladıkları en son seviyeyi gösteren hazırlık durum belgesi alabilirler. 

 • İngilizce Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yıl sonunda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir?

Hazırlığın zorunlu olmadığı bölümlerdeki öğrenciler, başarısız olmaları durumunda gelecek akademik yıl bölümlerine devam edebilme hakkına sahiptirler.

Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri başarısız oldukları durumda her akademik yılda 3 kez olmak üzere Hazırlık muafiyet sınavına girme hakkına sahiptirler. Ancak hazırlık eğitimine maksimum 2 akademik yıla kadar devam edebilirler.

Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri hazırlığı tamamlayamazlarsa yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen, geçerliği olan ulusal ya da uluslararası sınavlardan aldıkları notları ibraz ederek hazırlığı tamamlayabilirler.

Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri kendilerine verilen yasal süre içinde hazırlığı tamamlayamazlarsa talepleri üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvuruda bulunabilirler.

 • Hastalık durumunda rapor alınması ile ilgili prosedür nasıldır?

Hastalığı sebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler, bu rahatsızlığını belirten bir rapor ile kanıtlamak zorundadır. Raporların, rapor süresinin sona erdiği tarihten en geç 3 iş günü içerisindeTemel Yabancı Diller Bölüm Sekreterliğine bir dilekçe ile iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen prosedüre uymayan raporlar geçersiz sayılacaktır. Raporlar sadece sınavların telafi yapılması içindir. Devamsızlık için rapor geçerli değildir.

 • Hocamız geç kalırsa ders düşer mi?

Hayır. Yüksekokul idaresi tarafından dersin o gün yapılamayacağı söylenmediği takdirde dersin başlamasını beklemeniz gerekmektedir.

 • Tüm sınıf derse gelmezse ders iptal olur mu?

Hayır. Öğrencinin derse gelmemesi bunu mümkün kılmaz.

 • Arkadaşım derse misafir olarak gelebilir mi?

Hazırlık Programı öğrencisi olmayan öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez.

 

Uygulama esasları konusunda daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.