İDARİ PERSONEL


 

Yüksekokul Sekreteri

Veli BAYSAL

 

İdari Personel

Görevi

Dahili No

Hülya TATLICI

Öğrenci İşleri

Bölüm Sekreteri

Müdür Sekreteri

1506

 

Zülküf YILMAZ

Personel İşleri

Satın Alma

Taşınır Kayıt

Bilgi İşlem www.pau.edu.tr/zyilmaz

1508

Kamile ÖZCAN

Öğrenci İşleri

Bilgi İşlem

1509

İbrahim ÇELİK

Yardımcı Hizmetler

1516

Döner Sermaye Birimi (Kurslar Birimi)

 

1560 - 1561