YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Prof. Dr. Turan PAKER

Doç. Dr. Ertan KUŞÇU

Dr. Öğr. Üyesi Devrim HÖL

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

 

YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Seher İŞCAN

Öğr. Gör. Dr. Özlem AKYOL

Öğr. Gör. Fahrettin Bilge KEYVANOĞLU 

Öğr. Gör. Hüsnü GÜMÜŞ

 

BÖLÜM KURULU

Öğr. Gör. Dr. Özlem AKYOL

Öğr. Gör. Fahrettin Bilge KEYVANOĞLU 

Öğr. Gör. Hüsnü GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK

Öğr. Gör. Fatma BEYDEMİR

Öğr. Gör.  Seçil ÇAKIR

Öğr. Gör.  Şeyma AKTAŞ