Kuruluş amacı "İngilizce hazırlık programı olan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere" süresi içerisinde Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre yabancı dil öğrenimi vermektir.


Bu amaç kapsamında;


  1. Yeniliğe açık olmak, toplumsal duyarlılık, yüksek özgüven, uzlaşmacı olmak ve paylaşımcılık,
  2. Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak, bütüncül bakış açısı, öğrenmeyi esas almak, katılımcı kurum kültürü, çok boyutlu yaklaşım, motive ve koordine edici olmak,
  3. Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik, güncel verileri içerme, kısıtlı kaynakları en uygun kullanmak ve problem çözücü olmak, okulumuzun temel değerleridir.