Güncellenme Tarihi: 23 Temmuz 2019

Hazırlık Sınıfında 2 Yıl Başarısız Olan Öğrencilere Önemle Duyurulur!

Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 9. fıkrasında belirtilen "Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler takip eden eğitim öğretim yılı başında talepleri doğrultusunda dil yeterlik sınavına girebilirler."

Başarılı olanlar ilgili bölüme ders kaydı yaptırabilirler. Başarılı olamayanların ise ilişiği kesilir.

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler; Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, takip eden eğitim öğretim yılının başında ilgili birime dilekçe ile başvurarak kayıt yaptırabilirler.” hükmüne göre öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara kayıtlı, Yüksekokulumuzda 2 (iki) yıl hazırlık sınıfı okumuş ve başarısız olmuş öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına girmek için ekte yer alan dilekçe örneğini doldurarak Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimine 02/09/2019 tarihine kadar verebilirler.