Pamukkale YBS Lisans Programı Öğrencilerinin Değerlendirebileceği Fırsatlar

 

Bilişim İşletmeleri

Pamukkale YBS Bölümü’nün, bilişim işletmeleri başta olmak üzere, özel sektörle iş ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişkilerle üniversite-sanayi-uygulayıcılar işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. İşbirlikleri sayesinde bir taraftan işletmelere yönetim ve bilişim sistemleri alanında çözümler üretilmesi, diğer taraftan da öğrencilerin staj yapmaları, projelerde görev almalarına yönelik fırsatların yaratılması hedeflenmektedir.

 

Pamukkale Teknokent

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (PamukkaleTeknokent) elliye yakın işletme bulunmakta ve bunların büyük bir çoğunluğu bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölümümüz öğretim üyelerinin Pamukkale Teknokent, TTO ve Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirlikleri bulunmaktadır.

 

Yurt Dışı

PamukkaleÜniversitesi, Erasmus değişim programını en aktif kullanan üniversitelerdendir. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün de yer aldığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ise Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Erasmus değişim programını enaktif kullanan fakültelerdendir. Fakültemizin Avrupa’da hemen hemen her ülkedeki üniversitelerle Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca, bölümüz öğretim üyelerinin İngiltere Reading Üniversitesi Enformatik Araştırma Merkezi (IRC) ile ortak araştırmaları bulunmaktadır

 

Staj

Öğrenciler, eğitim-öğretim süreçlerinin dördüncü ve altıncı yarıyıllarında toplam 70 iş günü staj yaparlar ve staj süreleri boyunca SGK masrafları üniversitemiz tarafından karşılanır. Yine fakültemizin bu kapsamda İŞKUR ile ortak protokolü bulunmaktadır.

 

Projeler

Pamukkale Üniversitesi YBS Bölümü öğretim üyeleri, bugüne kadar TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim SanayiveTeknoloji Bakanlığı, Güney Ege KalkınmaAjansı (GEKA) ve Pamukkale Üniversitesi BAP destekli projelerde danışman, araştırmacı ve yönetici gibi görevler yürütmüş ve yürütmektedirler. Bu projelerde lisans ve lisansüstü öğrenciler de burslu olarak görev alabilmektedir

 

Yan Dal/Çift Dal

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı, Pamukkale Üniversitesi IIBF İşletme Bölümü, Ekonometri Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile yakın işbirliğindedir. Bu bölümlerle yandal ve çiftdal programları yürütülmektedir. Bir diğer işbirliği ise Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile yürütülmektedir. Bu bölümle hem akademik hem de uygulama (teknokent, proje, staj vs) alanında ortak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme, İngilizce İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans, Ekonometri, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin lisans programları bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın bu bölümlerle yandal programları aracılığı ile pozitif etkileşimi bulunmaktadır. Ayrıca bir taraftan program kapsamındaki seçmeli derslerin farklı bölümlerden öğrencilerin ders almaları; diğer taraftan da Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı öğrencilerinin de fakülte içerisindeki diğer bölümlerden seçmeli ders almaları fırsatları bulunmaktadır.

Menü