Pamukkale YBS Hakkında

 

Sevgili PAÜ YBS Lisans Programı Öğrencileri Adayları,

Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans programının amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirebilen ve yönetebilen, profesyonelce problem çözebilen ve karar verebilen, bilgi ekonomisi işletmelerini yönetecek düzeyde işletmecilik bilgisine sahip lisans öğrencileri yetiştirilmek ve akademik altyapısını oluşturmaktır.

Öğrencilerin mezuniyet sonrasında işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde, yazılım ve danışmanlık şirketlerinde ya da üniversitelerde görev almaları bir başarı ölçütüdür. Yine takım lideri, karar uzmanı, sistem analisti, sistem tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, IT uzmanı, bilgisayar destekli muhasebe ve finansman yetkilisi, e-pazarlama uzmanı, insan kaynakları uzmanı, YBS ve ar-ge danışmanı, akademisyen gibi pozisyonlarda görev almaları da bir başarı ölçütüdür. 

 

 

 

Dünya Örnekleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü teknoloji ile iç içe olan bir bölümdür. Dünyadaki gelişmiş bilgi-temelli ekonomilerin üniversitelerinde yönetim bilişim sistemleri ile ilgili çok sayıda bölümler vardır. Hatta bu tür bölümlerin varlığı, ülkelerin gelişmişliği ile ilgili bir göstergedir. Ülkemizde ise mevcut üniversite oranına kıyasla yönetim bilişim sistemleri bölümü çok az sayıdadır. Yurt dışındaki örnekler: - Department of Management Information Systems, Eller College of Management, The University of Arizona, Arizona, USA. - Department of Management Information Systems, Lee Business School, University of Nevada, Las Vegas, USA. - Department of Management Information Systems, College of Business Administration Home, Kent State University, Kent, Ohio, USA Sosyal bilimler alanında dünya sıralamasında (QS World University Rankings) ilk 200 üniversite arasında olan The University of Alabama’da bu bölüm, bünyesinde yönetim, bilişim sistemleri ve kantitatif metotlar (karar verme teknikleri) bilimlerini barındırmaktadır. Benzer olarak, ilk 150’de yer alan University of Illinois (ULC)’de bilişim ve karar bilimleri tek bir bölüm adı altındadır. Yine Saint Louis University’de ise bilgi teknolojileri yönetimi ve karar bilimleri aynı bölümde birleşmişlerdir. Diğer taraftan ilk 100 üniversitede yer alan Carnegie Mellon University’de ise bu disiplinleri barındıran tek başına School of Information Systems & Management adlı bir fakülte bulunmaktadır.

 

Diğer Bölümlerle  İşbirliği

Yönetimi Bilişim Sistemleri lisans programı Pamukkale Üniversitesi IIBF İşletme Bölümü, Ekonometri Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile yakın işbirliğindedir. Bu bölümlerle yan dal ve çift dal programları yürütülmektedir. Bir diğer işbirliği ise Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile yürütülmektedir. Bu bölümle hem akademik hem de uygulama (teknokent, proje, staj vs) alanında ortak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme, İngilizce İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans, Ekonometri, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin lisans programları bulunmaktadır. Yönetimi Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın bu bölümlerle yan dal programları aracılığı ile pozitif etkileşimi bulunmaktadır. Ayrıca bir taraftan program kapsamındaki seçmeli derslerin farklı bölümlerden öğrencilerin ders almaları; diğer taraftan da Yönetimi Bilişim Sistemleri Lisans Programı öğrencilerinin de fakülte içerisindeki diğer bölümlerden seçmeli ders almaları fırsatları bulunmaktadır.

 

Üstün Yanları

Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olması öngörülmektedir. Ayrıca lisans programının konusu hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren bir alandır. Ülkemizde bu konuda uzmanlaşmış personele önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitimi alan kişiler, disiplinler arası bir bilgi birikimine sahiptir ve verimlilik düzeyleri yüksektir. Bölümümüzde bu alanda akademik çalışmalar ve ulusal projeler yürüten, akademik çalışmaları olan, yurt dışında ilgili üniversitelerde eğitim gören ya da görev yapan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.

 

Unvan

Yönetim bilişim sistemleri programını bitirenler “Yönetim ve Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı ile çalışırlar.

 

Menü