Pandemi döneminde staj işlemleri

Güncellenme Tarihi: 27 Ekim 2021

Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de  çeşitli önemler alınmıştır. Bunların başında da derslerin online olarak sürdürülmesi gelmektedir. Bu süreçte Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak öğrencilerimizin staj başvurusu gibi işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bazı kararlar almış bulunmaktayız. Bu doğrultuda, pandemi sürecinde staj başvuru işlemlerinin iş akışı aşağıda açıklanmıştır:

  1. Staj başvurusu yapacak öğrenci, staj yapacağı kurumu belirledikten sonra tıpkı normal dönemde olduğu gibi Pusula Bilgi Sistemi üzerinde Staj Başvurusu yaparak Staj Başvuru Belgeleri' nin çıktılarını alır.
  2. Daha sonra bu çıktılar staj yapılacak kurum tarafından onaylandıktan sonra, ilgili belgeler taratılarak e-posta yoluyla koraygunel@pau.edu.tr ya da abayramoglu@pau.edu.tr adresine gönderilir. Bu süreçte sizlerden ıslak imzalı orijinal belgeleri göndermeniz beklenmemektedir, yani sizlerde Staj Başvuru Belgeleri' ni staj yapacağınız kuruma e-posta yoluyla gönderip yine onaylanmış belgeleri e-posta yoluyla alabilirsiniz. Ancak daha sonra bu orijinal belgelere erişebilir olmanız önerilir.
  3. Staj Başvuru Belgeleri ilgili kişilere gönderildikten sonra tıpkı normal dönemde olduğu gibi Pusula Bilgi Sistemi üzerinden "Onaya Gönder" butonuna basılarak staj başvurusu Komisyon Onayı' na gönderilir.

*Ayrıca gerek duyulması halinde, daha önce Pusula Bilgi Sistemi üzerinden alınabilen Staj Zorunluluk Belgesi' ne Bölüm web sayfasında "Staj" alt başlığı altından erişilebilir.

**Staj Defteri teslimi için de benzer durum geçerlidir. Yani staj işlemini tamamlayarak Staj Defteri' ni hazırlayan öğrenciler onaylı Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formları' nı taratarak e-posta yoluyla koraygunel@pau.edu.tr  ya da abayramoglu@pau.edu.tr adresine gönderebilirler.

 

Not: Normal dönemden farklı olarak bu pandemi döneminde sizden orijinal basılı belge ve evraklarınızı teslim etmeniz istenmemektedir ancak ihtiyaç duyulması durumunda Bölüm Kurulu tarafından bu belgeler sizlerden talep edilebilecektir. Dolayısıyla bu belgelerin belli bir süre boyunca saklanması sizlerin sorumluluğunda olacaktır.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu olağanüstü durumdan kurtularak, en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmayı diliyoruz.

YBS Bölümü

Menü