Uygulamalı Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları Kursu

Menü

Bu kurs ile çevre, tekstil, gıda, ziraat mühendisliği bölümleri, eczacılık ve tıp fakültesinin temel bilimler alanı ile temel bilimlerde (kimya, biyokimya ve biyoloji) eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kimyasal analizlerde geliştirdikleri ya da kullandıkları metotlarının güvenirliklerinin sorgulanmasında farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda birçok uygulamalı bilim tarafından kullanılan kimyasal analiz metotlarının performanslarını analitiksel olarak belirleyen en önemli faktör olan metot validasyonunu yapmak için gerekli yöntem ve parametrelerin amaca yönelik nasıl kullanılması gerektiği noktasında böyle bir kurs düzenlenmektedir. Kursun en önemli amacı, ülkemizde eldeki mevcut uygulamalı bilimlerdeki araştırmacılarımız için Eurachem kapsamında laboratuvarların performansını belirleyen en önemli faktör olan metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği konularında sürdürülebilir sağlıklı bilgilerin aktarılmasıdır. Ayrıca, bu kurs programı ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin gelecekte yapmayı düşündükleri metot geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Duyurular Tümünü Gör