Uygulamalı Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları Kursu

Menü

Etkinliğimiz TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.                                  

Lütfen Dikkat: Etkinliğimiz 1-3 Kasım 2016 tarihleri içerisinde yapılacaktır.

Değerli araştırmacılar,

Sizler için düzenleyeceğimiz “Uygulamalı Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamaları Kursu” Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde gerçekleştirilecektir. Bilindiği gibi birçok araştırma laboratuvarında değişik kimyasal ölçümler yapılmaktadır. Fakat bunların bazıları valide edilmiş metotlarken, bazıları ise yeni geliştirilen analiz metotlarıdır. Ancak kullanılan ya da geliştirilen metotların ne kadar doğru, tutarlı ve güvenilir olduğu sorusu çok önemlidir. Bu noktada metot validasyonu ve belirsizlik konuları ön plana çıkmaktadır. Aslında validasyon,  kullanılan metodun doğru ve kesin olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanılabileceğinin kanıtlanması için yapılması gereken bir takım işlemleri içermektedir. Validasyonu gerçekleştirilmiş ve belirsizlik kaynaklarının belirlendiği bir metot, bizlere yapılan tüm işlemlerin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu gösterir. Artık günümüzde iyi laboratuvar uygulamaları (Good Laboratory Practice (GLP)) ve Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği (ISO 17025) kapsamında metot validasyonu ve belirsizlik hesaplamalarının önemi artmaktadır. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarında ve üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma faaliyetlerindeki metot çalışmalarının validasyonu ile belirsizlik hesaplamalarının doğru şekilde yapılması önemli olmaktadır. Bu amaçla katılımcıların bireysel bilgisayarlarında, yeni ya da literatürden alınmış bir metot için, eldeki deneysel verilerin ortaya konup uygulamalı bir şekilde metot validasyonu ve belirsizlik hesaplamalarının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda siz değerli katılımcılara hem ortak çalışma alanlarında yeni bir görevdeşlik oluşturulması, hem de alanlarında deneyimli eğitim kadromuzla geleceğe ait çalışmalarınıza katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz. Alacağınız bu kursla hem torik hem de uygulamada karşılaşabileceğiniz problem ve çözümlerine ilişkin bilgilerin yanında yapmış ya da yapacak olduğunuz çalışmalar da bir farkındalık oluştuğunu göreceksiniz. Kursun verimli geçebilmesi ve maksimum katkı sağlanabilmesi için kurs yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu kurs ile ülkemizde metot validasyonu ve belirsizlik konularının önemini vurgulayabilmek ve kursunun tüm katılımcılara en üst düzeyde katkı sağlayacağı düşüncesiyle,

Saygılarımızı sunarız.

 

Doç. Dr. Abdullah AKDOĞAN

Düzenleme Kurulu Adına Proje Koordinatörü

Duyurular Tümünü Gör