Merkez Müdürü: Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara - cokara@pau.edu.tr - 296 5797

Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Cem Salar - csalar@pau.edu.tr - 296 1035

Merkez Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. İlker Vatansever - ilkervatansever@pau.edu.tr - 296 1232

İdari Personel: Oktay Mermer - omermer@pau.edu.tr - 296 1232

 

uzem@pau.edu.tr