ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Menü

 

1. Teknolojinin geliştirilmesi ve transferini sağlamak,

2. Teknik sorunları çözmek,

3. Verimliliğin arttırmak,

4. Kurs, seminer konferans gibi eğitim hizmetlerinin düzenlemek,

5. Danışmanlık hizmetleri vermek,

6. Laboratuvar, analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek vermek,

7. Öğretim üyesi ve elemanlarının, sanayiciler ile buluşmasını sağlamak, gerekli platformları oluşturmak,

8. İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve bu işbirliğinin gerçekleştirilebileceği ilgili birimleri tespit etmek,

9. Sanayi ve ilgili diğer sektörlerin fuar ve teknik gezilerine katkıda bulunmak,

10. Sanayici için gerekli olabilecek ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarlarının kurulmasına yardımcı olmak,

11. Ege Bölgesi, özellikle Denizli yöresi kaynak envanterini hazırlamak ve bu envantere göre projeler önermek veya projeler hazırlanmasına katkıda bulunmak,

12. Üniversite, sanayi ve finans sektörü arasındaki ilişkileri geliştirmek,

13. Eğitim-Öğretim süresince Üniversite öğrencilerinin pratik bilgilerini geliştirmek için sanayi sektörü ile işbirliğini arttırmak ve daha sonra istihdam sağlamak.

Duyurular Tümünü Gör