Menü

Yürütülen Projeler 

Program

Proje Adı

Proje Türü

Proje No

LEONARDO DA VİNCİ

 

INNOVATİON TRANSFER RİSK ASSESSMENT MANAGEMENT

Yenilik Trans.

CZ/13/LLP-LdV/TOK/134014

ERASMUS+ PROGRAMI

ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI

Stratejik Ort.

2014-2-TR01-KA205-013693

EVEHD PROJESİ

GROWİNG UP İN EUROPE(AVRUPA'DA BÜYÜMEK)

Kültür Program

2014-1-FR01-KA200-008715

ERASMUS+ PROGRAMI

ECO-CENTER

Stratejik Ort.

2014-1-BG01-KA204-001645

ERASMUS+ PROGRAMI

ERASMUS+ Hareketlilik

Hareketlilik

2015-1-TR01-k103-019449

ERASMUS+ PROGRAMI

“Göçmen Çocukların Sosyal Uyumunu Sağlamada Yaratıcı Drama Uygulamaları”

Stratejik Ort.

2015-1-TR01-KA201-022077