Menü

Staj Hareketliliği


Bu hareketlilik türü,  Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülmüştür. 2014-2020 dönemi Erasmus+ Programıyla birlikte "öğrenim hareketliliği" adı altında sürdürülecektir.

 

Erasmus + Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir ?

“Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır? Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

 

• İşletmeler

• Eğitim Merkezleri

• Araştırma Merkezleri

• Diğer Kuruluşlar

 

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar. Faaliyetin öğrencinin eğitim gördüğü bölüm ile ilgili olması çok önemlidir. Perakende gıda sektörü (kebacı,pizzacı vb.) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

İşletme :

Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

 

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir ?


Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yüksek öğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahip olmalıdır. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez. Pamukkale Üniversitesi Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne sahiptir.

 

Öğrenciler nasıl başvurabilir :


Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alır.Konsorsiyum olarak başvuruda bulunan bir yüksek öğretim kurumu bünyesindeki bir bölüm veya fakülte aynı anda bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun yapacağı bireysel başvuru yönteminden yararlanamaz. Sonuç olarak, her bir bölüm veya fakülte hangi başvuru yöntemine dâhil olacağını iyi belirlemelidir.

 

Kimler Yararlanabilir ?

 

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dâhil).

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden tüm yükseköğrenim kademelerinde 12 aya kadar yararlanılabilir.

Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet öncesi başvurmuş ise, meznuniyet sonrasında  bir yıl içersinde faaliyetten faydalanabilirler.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'na bakınız.

Faaliyet öncesinde Erasmus hareketliliğinden yararlanmış olan öğrenciler toplam 12 aylık süreden hareketlik süresi çıkartılarak, kalan süre kadar yararlanabilirler.

Örnek: 4 ay öğrenim hareketliğinden yararlanmış bir öğrenci,

12 ay - 4ay =8 ay yararlanabilir.

ÖĞRENCİ SEÇİM PROSEDÜRÜ

 

Pamukkale Üniversitesi Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Prosedürü

 

  • Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenci, staj yapacağı kurumu kendisi bulur ve oradan alacağı kabul yazısının bir kopyası ve altta yer alan Learning Agreement for traineeships belgesinin eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış hali ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvurur.
  • Staj başvuruları bütçeye bağlı olarak yılda bir,iki ya da üç kez alınır. Başvurular açılmadan önce öğrenciler için duyuru yayınlanır. Öğrencilerin başvuruları Uluslararası İlişkiler Komisyonunda değerlendirilir.
  • Başvurular Ulusal Ajans tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak değerlendirilir.
  • Daha önceden Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği sınavlara (Hazırlık Sınavı ve Erasmus Sınavı) katılmış olan öğrenciler, notlarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ibraz etmeleri halinde notları staj hareketliliği faaliyetinde kullanılacaktır.
  • Yükseköğretim Kurumunun eşdeğer olarak kabul ettiği sınavlara (Yükseköğretim Kurulu’nun resmi ana sayfasında  yabancı dil eşdeğerlilikleri adı altında bulunan linkteki “ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri,) katılmış olan öğrenciler, notlarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ibraz etmeleri halinde notları staj hareketliliği faaliyetinde kullanılacaktır.
  • Ulusal Ajans tarafından belirlenen seçim kurallarına göre; akademik not ortalamasının %50’i ve dil sınav sonucunun %50’i alınarak öğrenci ortalamaları belirlenir. En yüksek ortalamaya sahip öğrenciden başlanarak başvuruda bulunan adaylar arasında sıralama yapılır.
  • Dilekçe, kabul yazısı alındıktan ve dil sınav sonuçları belli olduktan sonraki ilk Komisyon toplantısında, Erasmus staj hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler, mevcut bütçeye göre değerlendirilir.
  • Komisyon kararına göre seçilen öğrencilerin eğitim programları Koordinatörlük tarafından onaylanır ve seçilen öğrenciye bildirilir.

 

Erasmus+ döneminde 2016/17 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,  Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

Başvuru için gerekli evraklar:

Learning-Agreement-for-Traineeships

Staj yapacağı kurumdan alınacak kaşeli, imzalı Kabul Yazısı

Kabul yazısına Fakülte Koordinatöründen okumuş olduğu bölümle ilgili  uygunluk imzası

Staj başvuru formu

Transkript

Dil belgesi

Staj Yeri Bulma Araçları 

Staja yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır.

 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir.