Menü

Personel Hareketliliği

Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyeti Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 2 aylığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır. Eğitim Alma Hareketliği; Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti içerisindeki iki alt faaliyetten biridir.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

 • Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

 • Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

 • Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği

 Personel Eğitim Alma Hareketliğine Katılabilme Şartları 

1. Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,

2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),

3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

BAŞVURU SÜRECİ VE İŞLEMLER

2018-2019 Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Süreci ve İşlemleri

NOT: İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.

Sayın Personelimiz,

Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yapılması gereken işlemler aşağıda adım adım belirtilmiştir. Açık olmayan hususlarda Koordinatörlüğümüzle temas içinde olmanız değişim hareketliliğinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için önemlidir:

             I.      Ulusal Ajansın Üniversitemize verdiği kontenjanları değerlendirerek Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü mevcut kontenjanları web sayfasından duyurur ve başvurular açılır.

             II.      Başvuru onaylandıktan sonra Eğitim Alma Hareketliliği Değişim Programı süreci başlar. Personel öncelikle gidecekleri kurum yada işletme (işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir) ile yazışır, bu yazışmalar için ikili anlaşmalarda belirtilen yada kendilerinin belirlediği kurum yada kuruluşlardaki irtibat kişileri ile iletişime geçmelidir. Bu irtibat kişileri – büyük ihtimalle-alacağınız eğitimle alakalı olarak diğer kişilerle sizi temasa koyacaktır. Bu yazışmalar esnasında aynı zamanda personelin gideceği kurum ya da işletmede ne tür bir eğitim aktivitesinde bulunacağı da belirlenmiş olur.

            III.      Personel öncelikle bir “Eğitim Programı / İş Planı”  formu doldurmakla yükümlüdür.

Bu  “Eğitim Programı” aşağıda belirtilen konuları kapsamalıdır:

 • Giden kişi ile ilgili bazı bilgiler
 • Gidilen ülke ve kurum/işletme bilgileri
 • Değişimin amacı
 • Değişimin getireceği katma değer
 • Elde edilmesi beklenen koşullar
 • Eğitim Programının başlangıç-bitiş tarihi ile gün bazında programı
 • Gün bazında programda personelin toplamda 2 gün eğitim alacağı belirtilmelidir.

             IV.      Personel hazırlamış olduğu “Eğitim Programı İş Planını” öncelikle:

 • Gidilecek kurum ya da işletmeden onaylatılmış olan Eğitim Programları  Koordinatörlüğümüze ulaştırılır, komisyonca incelenir ve komisyon adına Koordinatörümüzce imzalanmış olarak size geri verilir.
 • Bu formla birlikte akademik bölümünüze ya da idari biriminize (masrafları Erasmus bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu yevmiyeli) görevlendirilmeniz için dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bu dilekçe ekleriyle birlikte akademik bölüm-dekanlık-rektörlük ya da idari birim-rektörlük kanalıyla değerlendirilir ve Rektörlük görevlendirme olur yazısı Koordinatörlüğümüze ulaştıktan sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüze gündelik ve uçak masrafınızın %70’ini en kısa sürede tarafınızca açtırılmış olan Avro hesabınıza yatırmak için elinden gelen çabayı sarf eder. Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak şekilde bir ödeme yapılır.Ödemenin personel gitmeden önce yapılabilmesi için Rektörlük olurunun gidiş tarihinden en az 1 hafta önce çıkmış olması gerekmektedir.

           V.      Personel, Rektörlük oluru çıktıktan sonra, personel ve Rektör taraflı sözleşmeyi imzalar (Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmesi).

         VI.       Personel yeşil pasaporta sahipse gideceği ülke için vize gerekip gerekmediğini öğrenir (Yunanistan, Portekiz ve İngiltere ülkeleri hariç genelde vize gerekmemektedir). Yeşil pasaportu yoksa gri pasaport almak ya da gri pasaportunun süresini uzatmak için Rektörlük Personel Dairesine başvuru yapar. Bordo pasaport durumunda ise vize kesin gerekmektedir. Süre hesaplamalarında bunlar göz önüne alınmalıdır.

 

        VII.      Personel geri döndüğünde aşağıdaki belgeleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim eder:

 

 • Kurum ya da kuruluştan Erasmus programı kapsamında değişimde bulunduğunu gösteren ve orada bulunuş tarihlerinin belirtildiği bir belge (Katılım Sertifikası),
 • Eğitim Programı daha önce faks ya da PDF olarak alındıysa bu belgenin imzalı hali/aslı dönüşte mutlaka getirilmelidir,
 • Mali açıdan ödeme yapılabilmesi için gerekli olan gidiş ve dönüşte kullanılan uçuş kartları (aktarmalar da dahil olmak üzere), Pasaportunuzda giriş-çıkış tarihlerini gösteren sayfanın fotokopisi, katılım sertifikasının aslı, karşı kurum tarafından imzalanmış eğitim programının aslı, uçak biletinin faturası, Denizli'den faaliyetin gerçekleştirileceği şehre kadar olan ulaşımlarda gerek ülkeler gerek şehirler arası (gidiş günü) kullanılan toplu taşıma araçlarına ait faturaları (otobüs, tren, metro) ve aynı şekilde dönüş gününde kullanılan araçların faturalar.
 • Kurumdan alınan davet mektubunun aslı
  Dönüşünüzden sonra mail adresinize gelecek olan anket formunu doldurmanız ve sistem üzerinde kaydetmeniz gerekmektedir. (Ulusal Ajans tarafından e-mail adreslerinize iletilecektir).

      VIII.      Değişimler gerçekleştikten sonra bütün dokümanlar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edildiğinde, Ulusal Ajans’ın ödemeyi yapıp yapmamasına bağlı olarak personele Eğitim Alma Hareketliliği ödemesinin geriye kalan %30’luk kısmı için en kısa sürede ödeme yapılır. Yoksa Ulusal Ajans ödeme yaptığında ödeme yapılır.

 

       IX.      Birimimiz artık Halk Bankası ile çalışmaktadır. Garanti Bankasına yapılan ödemelerde ödeme başına yaklaşık 15 Euro’luk bir kesinti yapıldığından dolayı personelimize Halk Bankası’ndan hesap açtırmaları önerilmektedir.

 

        X.      Ödemenin yapılmasını istediğiniz hesabınız için banka adınız, IBAN numaranız ve T.C. Kimlik numaranızı bize bildirmeniz gerekmektedir.

 

BAŞVURU FORMU

2018/2019 Akademik Yılı için Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formuna ulaşmak için alttaki başlığa tıklayınız:

Erasmus+ Teaching Staff Training Mobility Program - Application Form (Word Belgesi - Başvuru Formu )(*Aşağıdaki Ektedir)

Başvuru formu örneği:
Erasmus Öğretim Elemanı Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu Örneği - Sayfa 1(*Aşağıdaki Ektedir)

NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanan personel, hareketlilik faaliyetinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde e-mail adreslerine gelecek olan çevrimiçi AB Anketini doldurur.

Örnek başvuru formu aşağıdaki ektedir.