Menü

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLERİ


Üniversitemizde tüm fakülte, yüksek okul, enstitü ve bölümlerin Uluslararası İlişkiler koordinatörleri bulunmaktadır. Koordinatörler bölümlerinde Erasmus programının sağlıklı yürüyebilmesi için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile ortak çalışmaktadır.

Bölüm koordinatörleri; Erasmus değişim programıyla yurt dışına gidecek olan öğrencilerin derslerinin seçilmesi aşamasında, daha sonra dersler değişecekse yeni derslerin uygunluğuna bakar. Erasmus öğrencilerinin Learning Agreement ve Changes to Learning Agreement belgelerinin imzalanmasında Bölüm Erasmus koordinatörleri yetkilidir.

Öğretim üyesi ders verme hareketliliğinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlerinden oluşan bir komisyon; ders verme hareketliliğinde bulunacak öğretim üyelerinin başvuru dökümanlarının dğerlendirilmesiyle görevlendirilmiştir. Bu komisyon belirli aralıklarla toplanarak çalışmalarını sürdürmektedir.