Menü

GENÇLİK PROGRAMI

Gençlik Programı Değişimi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Yaygın Eğitim

 

Gençlik Programı kapsamında projeler tasarlanırken ve faaliyetler uygulanırken yaygın eğitim metodları kullanılır. Yaygın eğitim, eğitim müfredatının dışında cereyan eden eğitimi ifade eder. Yaygın eğitim faaliyetleri gönüllülük temelinde çalışan insanları içerir; dikkatli bir şekilde planlanır ve katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimini destekler. Gençlik sektörü bünyesindeki yaygın eğitim; gençlik ve boş zaman faaliyetleri, akran grupları, gönüllülük ve benzeri faaliyetlerle gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler, katılımcı ve öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahiptir; gönüllülüğe dayalı olarak gerçekleştirilir ve bu sayede gençlerin ihtiyaçları, arzuları ve ilgileri ile yakından bağlantılıdır.

 

Gençlik Programı ile finanse edilen projeler, yaygın eğitim prensiplerini takip etmelidir. Bu prensipler şunlardır:

 

  • Yaygın eğitim yoluyla öğrenme amaçlı ve gönüllülük esasına dayalıdır
  • Eğitim, öğrenmenin her zaman tek veya ana faaliyet olmadığı çeşitli ortam ve durumlarda gerçekleşir
  • Faaliyetlerde, profesyonel öğrenme kolaylaştırıcıları (örneğin gençlik eğitmenleri/çalışanları) veya gönüllüler (örneğin gençlik liderleri veya eğitmenleri) görevlendirilebilir
  • Faaliyetler planlıdır; fakat nadiren klasik ritim veya müfredat konuları ile yapılandırılmıştır
  • Faaliyetler genellikle belirli hedef gruplarına hitap eder ve öğrenmeyi özel, saha odaklı bir şekilde belgeler.

 

Youthpass

 

Gençlik Programı dahilindeki Eylem 1.1, Eylem 1.2, Eylem 2, Eylem 3.1 ve Eylem 4.3 projelerine katılan herkes, proje sırasında edinilen yaygın ve enformel eğitim deneyimini tanımlayacak ve kanıtlayacak bir Youthpass sertifikası alma hakkına sahiptir.

 

Youthpass sertifikaları aşağıdaki bilgileri içermektedir:

 

  • Katılımcının kişisel bilgileri
  • Programın ilgili Eyleminin açıklaması
  • Proje ve katılımcının yer aldığı faaliyetlerle ilgili genel bilgiler
  • Katılımcının proje esnasında edindiği öğrenme çıktılarının açıklaması ve değerlendirilmesi

 

Avrupa Komisyonu, Youthpass vasıtasıyla Program katılımcısının eğitim tecrübesi ve yaygın eğitim ve gayrıresmi eğitim sürecinin tanınmasını sağlamaktadır.

 

 

Gençlik Programının Görünürlüğü

 

Gençlik Programı kapsamında desteklenen bütün projelerde, proje ve Programının görünürlüğünü sağlayacak tedbirler alınmak zorundadır. Görünürlük, projenin hedefleri, öngörülen sonuçları ve projenin gerçekleşmesinde AB Gençlik Programının açık desteği hakkında bilgi yaymayı içermelidir. Görünürlük faaliyetleri genellikle projenin öncesi ve gerçekleşmesi esnasında mümkün olmaktadır. Bu tedbirlerden bazıları şunlar olabilir: bilgi ve tanıtım materyalleri üretmek; basın bülteni hazırlamak veya gazeteler, dergiler, internetsayfaları veya haber bültenleri için makaleler yazmak; bir e-grup kurmak, internet sayfası hazırlamak, foto galeri düzenlemek veya blog sayfa açmak, v.b.