Menü

Yürütülen Projeler

Program

Proje Adı

Proje Türü

Proje No

Leonardo Da Vinci 2013 Engaging Volunteers in European Heritage Discovery  Ortaklık
Erasmus+ Growing Up in Europe
2014-1-FR01-KA200-008715
Erasmus+ Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık Ortaklık 2014-2-TR01-KA205-013693
Erasmus+ Erasmus+ Ana Eylem 1 Birey.Öğrenm.Har. Yüksek Öğr. Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hareketlilik 2014ABH2079700001
Culture Vol121 Kültür Programı Program 536215CU-1-2013-I-UK
Leonardo Da Vinci 2013

Innovation Transfer in Risk Assessment and Management of Aging Infrastructures

http://llp-infra.cvut.cz/eng/index.htm

Yenilik Transferi CZ-13-LLP-LDV-TOI-134014

Leonardo Da Vinci
2011

 

Turkish Delights, an EU Modular Training Program for Students (Future) Entrepreneurs and Employees in Regional Tourism

http://www.pau.edu.tr/turkishdelight/tr

Yenilik Transferi 2011-1-TR1-LEO05-28004