Menü

Güncellenme Tarihi: 14 Kasım 2019

2019-2020 Bahar Dönemi Erasmus+ Ka107 sonuçları

2019-2020 Bahar Dönemi Erasmus+  Ka107 sonuçları ektedir.

Not; Daha önce Erasmus+ faaliyetine hak kazanmış ya da faaliyetten yararlanmış öğrencilerden -10 puan kesilmiştir.

Hareketliliğinden feragat etmek isteyen öğrencilerin 21.11.2019 tarihine kadar ofise dilekçe vermeleri gerekmektedir.