Yoğun Programlar

 

Socrates II Döneminde bir Merkezi Proje Faaliyeti olarak yürütülen bu program, 2007-2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Ülke Merkezli bir faaliyete dönüşmüştür.  

 

Yoğun Programlar (Intensive Programme - IP) en az 3 program ülkesinden yüksek öğretim kurumlarının bir araya geldiği; en az 10 gün en fazla 6 hafta süren; Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ülkelerin birinde gerçekleştirilebilecek kısa süreli yoğun bir eğitim programıdır. Program, ilgili akademik yılda 1 Eylül - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşebilir.

 

Yoğun Programlar bir defalık bir faaliyet olabilir veya ilk başvuruda belirtilmek üzere birbirini takip eden 2 veya 3 yıl sürecek bir faaliyet olarak sunulabilir. Faaliyetin tekrar etmesi durumunda, ikinci ve varsa üçüncü yıllarda "yenileme" başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

Yoğun Programların Amacı

 

  • Normalde hiç öğretilmeyecek olan veya sadece çok kısıtlı sayıda üniversitede öğretilen uzmanlık konularının verimli ve çok uluslu öğretimini teşvik etmek
  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çok uluslu gruplarda bir arada çalışmalarına ve tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenim ve öğretim koşullarından faydalanmalarına ve çalışılmakta olan konuda yeni perspektifler kazanmalarına imkan vermek
  • Öğretim kadrosu üyelerinin öğretim içeriği ve yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi yapmalarına ve bir uluslararası sınıf ortamında öğretim yöntemlerini test etmelerine imkan vermek olabilir.  

 

Yoğun Programlar başvurusu yaparken istenen özellikler


  • Personel - öğrenci oranı aktif sınıf katılımını garanti edecek ve Yoğun Program uygulamasında bir müfredat geliştirme unsurunu destekleyecek şekilde olmalıdır.
  • Yoğun Programlar katılımcı ülkelerin eğitim programlarına entegre edilmelidir. Öğrencilerine tam tanınırlık sağlayan Yoğun Programlar özellikle teşvik edilir.
  • Yoğun Programların Avrupa etkisini arttırmak için üçten fazla ülkeden üniversitelerin dahil olduğu  Yoğun Programlara öncelik verilebilir.
  • Öğrencilerine öğrenim sürelerinin bir bölümünü yurtdışında alma imkanı vermeyen öğrenim alanlarında sunulan Yoğun Programlara öncelik verilecektir.
  • Hızla gelişen ve yeni alanlarda bilginin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan Yoğun Programlar özel olarak değerlendirilecektir. 

 

Yoğun Programa katılan bütün kurumların Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları olmaları; katılımcı öğrencilerin de bu kurumlarda kayıtlı öğrenciler olmaları gerekmektedir. Ortak kurumlardan birinin koordinatör kurum olarak belirlenmesi gerekir ve başvuru, koordinatör kurum tarafından kendi ülkesinin ulusal ajansına yapılır.

Menü