SIK SORULAN SORULAR / FAQ

 

1. Erasmus + Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?

 Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay veya 1 trimester ,azami süre 12 tam aydır. Staj hareketliliğinde asgari süre 62 gün, azami süre 12 aydır. Öğrenim hareketliliğinde en az 3 ay tamamlanmalıdır. 3 aydan az süre kalındığında mücbir sebep olmadığı sürece hibenin tamamı iade edilir.

2. Erasmus+  öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?

Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz 1 ya da 2 defa  başvuru süresi belirlemektedir ve gerek  ana sayfadan gerekse ofis web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Bu süre içinde öğrenciler Pusula Sistemi aracılığıyla başvurularını yaparlar.

 

3. Önlisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir mi?

Evet. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki bütün öğrencilerimiz Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilir.

 

4. Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün, sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili karşılıklı Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Anlaşma tablosundan bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

 

5. Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement ) nedir?

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 

6. Öğrenci olarak ben bölümümün /Yüksekokulun /Enstitünün karşılıklı anlaşma yapması için yazışmaya başlayabilir miyim?

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri yapar.

 

7. Erasmus+ öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

 

8. Öğrenim Anlaşması nedir?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.

 

9. Akademik tanınma belgesi nedir, ne için kullanılır?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini garanti eden bir belgedir.

Bu belgeyi koordinatörünüzle birlikte doldurmanız gerekir.

Bu belgenin fakülte / Y.okul/ Enstitü yönetim kurulunda onaylanması ve daha sonra Uluslararası İlişkiler Ofisine  iletilmesi gerekmektedir.

 

10. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım ve  katkı payımı ödemem gerekir mi?

Evet. Kendi üniversitenize kayıt yaptırmak ve öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.

 

11. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

 

12. Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi?

Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

 

13. Erasmus Öğrencisi olarak tamamlamam gereken belgeler nelerdir?

Learning Agreement, Changes to Learning Agreement , Katılım Sertfikası, Transcript of Records, Mobility Tool Online anket, OLS dil sınavı gibi gitmeden önce, oradayken ve döndükten sonra tamamlaman gereken birçok belge bulunmaktadır.

 

14. Belgelerde nelere dikkat etmem gerekir?

Eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür.

 

15. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım? 

Evet. Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.  

 

16. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus+  öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.

 

17. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır ?

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.

 

18. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Faaliyete katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türüne göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, öğrenim için Yurtdışı Eğitim Sağlık  , staj için Yurtdışı Eğitim Sağlık-Mesuliyet (kişisel sorumluluk)  sigortası yaptırmanız gerekiyor.Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

 

19. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?

Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye  göre hesaplanan toplam hibenin %70’i - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra -  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

 

20. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?

Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.

 

21. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?

Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir

 

22. Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3'ünden başarılı 2'sinden başarısız   olduğumda ne olur?

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.

 

23. Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örneğin, laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

 

24. Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?

Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.

 

25. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi, akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir kredi sistemidir. Daha ayrıntılı bilgi için Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından “AKTS(ECTS)” kısmına bakınız.

 

26. Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) nedir ve bu kursa başvurduğumda hibe alabilir miyim?

Evet hibe alabilirsin. EYDK, daha az kullanılan Avrupa Dilleri’nin (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca dışında) yaygınlaştırılması amacıyla, Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarının gittikleri ülkede düzenlenen ve Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarına yönelik dil kurslarıdır. Bu kurslara başvuru  Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.

 

27. Erasmus Yoğun Dil Kursu’na katılım için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?

Hayır. EYDK’ya katılım için Erasmus öğrenci/öğretim elamanları herhangi bir ücret ödemezler. Ancak, kurs sırasında gerçekleştirilecek gezi ve benzeri tercihe bağlı ekstra faaliyetler için ücret ödemeniz istenebilir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.

 

28. Bölümümün yeni ikili anlaşma yapabileceği üniversiteleri araştırabileceğim bir adres var mı?

Evet. Aşağıda verilen adreslere girerek kendi bölümünüze uygun “Aday Partner Üniversite” arayabilir ve bulduğunuz bilgileri Erasmus Bölüm koordinatörünüze veya Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne iletebilirsiniz. Ancak, üniversitenin özelliklerinin Erasmus Değişim Programı’na uygun olması  ve yazışmaları kesinlikle sizin yapamayacağınız konularına dikkat edin.

 

29. Gittiğim okulda alacağım derslerin burada karşılığı olmalı mı? Kaç ders   almalıyım?

Evet. Her aldığınız dersin burada mutlaka karşılığı olmalı ve gitmeden önce Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilen derslerin üniversitemiz dersleriyle eşleştirilmesi yapılmalıdır. Alacağınız ECTS kredisi miktarı, bir dönem için en az 30 olmalı. Bunun kaç derse karşılık geleceği her partner üniversitede farklı olabilir.

 

30. Gitmek istediğim üniversiteyle nasıl bağlantı kuracağım? 

Uluslararası İlişkiler  Ofisi’nden ilgili kontak kişilere ilişkin bilgi alabilir ve e-posta yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgi verirken, dersler ve ECTS kredileri ile ilgili bilgiler Bölüm Koordinatörlerinden sağlanmaktadır.

 

31.Gidecek olan Erasmus öğrencileri nasıl seçiliyor?
Başvurucak öğrencilerin Genel Not Ortalaması Lisans Öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri için minimum 2.50/4.00 olmalıdır. Dil puanının minimum 60 olması gerekmektedir.

 

Seçimlerde değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir:
Akademik Başarı Düzeyi : % 50
Dil Seviyesi                         : % 50

 

32. Ols sınavının hibeye etkisi nedir ?

Hareketlilik döneminin öncesinde ve sonrasında OLS (Çevrim içi Dil Desteği) dil değerlendirme sınavını yapmak zorundadır. OLS Online dil değerlendirmesinin yapılmadığı durumlarda (biri ya da her ikisi) toplam hareketlilik gün sayısı üzerinden %5 kesinti uygulanır.

 

 

Menü