Kültür Programı

 

2000 yılından beri uygulanmakta olan Avrupa Birliği (AB)  Kültür Programı AB Üye Devletleri ile İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Hırvatistan, Türkiye, Makedonya Ermenistan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, Ürdün, Moldova, Filistin, Tunus ve Karadağ’da faaliyet gösteren kültür operatörleri arasında işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ile Avrupalılar tarafından paylaşılan ve ortak kültür mirasına dayanan kültürel alanı iyileştirmek üzere, Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşmasını teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir. 

 

Türkiye; Kültür Programına ilk kez 2006 yılında dâhil olmuş ve programının Türkiye'de yürütülmesi, tanıtılması, eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruluşların program üyesi diğer ülkelerdeki kuruluşlarla irtibatının sağlanmasına destek olunması maksadı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültürel İrtibat Noktası oluşturulmuştur. 

 

Kültür Programı; ülkemizdeki kültür operatörlerinin çalışmalarına ve programa üye devletler ile kuracakları ortaklıklara uluslar üstü yeni bir boyut getirmektedir. Bu program; sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda, dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri gibi binlerce kültür kurumuna birlikte çalışma, ortaklaşa kültürel ve sanatsal projeler yaratma ve uygulama konusunda olanaklar sağlamaktadır. Kültür alanında faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, şirketler, üniversiteler, belediyelerin kültür ile ilgili bölümleri müracaat edebilirler.

 

Kültür Programı 2007 - 2013 Program Rehberi için Ekli Belgeyi İnceleyiniz.
Daha fazla bilgi için Kültür İrtibat Noktasının web sitesine bakınız: http://www.ccp.gov.tr/

Menü