Jean Monnet Burs Programı


Jean Monnet Burs Programı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır. Türk bürokratlar, öğrenciler, akademisyenler ve özel sektör çalışanlarının yararlandığı burs kapsamında bursiyerlere, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans ve dengi bir yıllık akademik çalışma yapma şansı tanınmaktadır.

 

1992 – 2002 ve 2002 – 2006 yıllarını kapsayan ilk iki burs döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından Jean Monnet Burs Programının üçüncü dönemi olarak adlandırılan ve 2007–2008 akademik yılıyla başlayan bu dönemde, Burs Programının Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin faydalanıcısı olduğu bir proje olan Jean Monnet Burs Programının sözleşme makamı, AB tarafından finanse edilen diğer projelerde olduğu gibi, Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

 

Başvuru kriterlerinin belirlenmesinden, bursiyerlerin uygun programlara yerleştirilmesine kadar Programın her aşamasına ilişkin önemli ve nihai kararlar, projenin izleme komitesi olarak çalışan Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından alınmaktadır.

 

Programın hedef kitlesi:

 • Türk Kamu kuruluşlarında ve Bakanlıklarında halihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan personel
 • Türkiye’deki üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencileri
 • Türkiye’deki üniversitelerde okuyan yüksek lisans öğrencileri
 • Türkiye’deki üniversitelerde çalışan akademik personel ya da hâlihazırda en az bir lisans derecesine sahip plan idari personel
 • Türk özel sektöründe hâlihazırda çalışan ve en az bir lisans derecesine sahip olan kişiler

 

Burs Konu Başlıkları


Jean Monnet Ortak Komitesi,  Türkiye’nin katılım müzakereleri önceliklerine bağlı olarak çalışma alanlarını her yıl yeniden belirler. Jean Monnet Burs Programının, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmayı desteklediği dikkate alınırsa aşağıdaki konu başlıklarının ön plana çıktığı görülmektedir.

 

Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Telekomünikasyon Politikası

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası

Balıkçılık

Ulaştırma Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikaları

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Yargı ve Temel Haklar

Tüketici ve Sağlığın Korunması

Çevre

Mali Kontrol

Gümrük Birliği

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası


Adaylar yukarıdaki çalışma konularından birinde çalışma yapmaya istekli olmalıdırlar. İşletme (MBA) dereceleri Jean Monnet Burs Programı kapsamında değildir.

 

Seçim Kriterleri

Yaş, yabancı dil bilgisi, ortalama mezuniyet derecesi veya konuyla ilgili iş deneyimi, mezun olunan programın çalışma alanlarına uygunluğu ve o yıl için belirlenen çalışma konularının birinde eğitim görmeye istekli olmak.

 

Milliyet

Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadırlar.

 

Yabancı Dil

Adaylar, Avrupa Birliği üye ülke dillerinden herhangi birini, o dilde yüksek lisans eğitimini sürdürebilecek kadar iyi bilmelidirler. Akademik çalışmalar başvuru formunda belirtilen dilde yapılacağı için, yazılı ve sözlü sınavlar da başvuru formunda belirtilen dilde yapılmaktadır.

 

Burs Süresi

Burs en fazla bir yıl (12 ay) içindir. Bursun yenilenmesi olası değildir ve süresi uzatılamaz.

Adaylar 3 aydan kısa olmamak şartıyla kısa dönemli akademik araştırma yapmak için de burs başvurusu yapabilirler.

 

Yönetim

Jean Monnet Burs Programının Devamı Projesi faydalanıcı kurum olan ABGS tarafından yürütülmektedir ve sözleşme makamı, AB tarafından finanse edilen diğer projelerde olduğu gibi, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Programın farklı aşamalarına ilişkin önemli ve nihai kararlar, projesinin izleme komitesi olarak çalışan ve belli aralıklarla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başkanlığında toplanan Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından alınmaktadır. Halihazırda Komitenin üyeleri Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile gözlemci olarak katılan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonudur. Jean Monnet Yerleştirme Ajansı ise projenin uygulanmasından sorumlu Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine teknik destek sağlamakla yükümlüdür.

 

Bursiyerlerin Seçilme Süreci

Her yıl Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenen, başvuru koşulları, çalışma alanları ve seçim kriterleri gibi bilgileri içeren Jean Monnet Bursu Duyurusu ilgili kurumlar olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Jean Monnet Burs Programının kendi web sitelerinde yayınlanır. Ulusal ve yerel medya aracılığıyla da kamuoyunun bilgisine sunulan Burs başvuruları, önce duyuruda ilan edilen başvuru koşullarına göre ön elemeden geçirilir. Ön eleme sürecinin ardından yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre ise Bursa hak kazanan adaylar belirlenir.

 

İkâmet

Bursiyerlerin, programlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için burs süresi boyunca kayıtlı oldukları üniversitenin bulunduğu şehirde ikamet etmeleri beklenmektedir.

 

Burs Ödenekleri

Aylık burs ücreti, gidilecek ülke ve şehre bağlı olarak değişmektedir. Bu oranlar, AB üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından verilen burslara göre Jean Monnet Ortak Komitesince her yıl yeniden belirlenir.

 

Diğer Ödemeler

Bursiyerler aylık burs ödeneğine ilaveten aşağıda belirtilen kalemler için de ödenek alırlar:

 • Gidiş ve dönüş uçak bileti
 • Kitap ödeneği
 • Tez ödeneği
 • Eğitim ziyareti ödeneği
 • Seyahat ödeneği
 • Vize ücreti

Bursiyerlerin bulundukları ülkedeki yerel vergi uygulamalarına uymaları gerekmektedir.

 

Okul Ücreti

Jean Monnet Ortak Komitesi her yıl okul ücreti için bir üst limit belirler. Okul ücretinin tutarı ilk ödemeyle birlikte bursiyerin Türkiye’de açtırdığı EURO banka hesabına yatırılır. Bursiyerlerin eğitim kurumuna ödemeyi kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

Okul ücreti belirlenen üst limiti aştığı takdirde aradaki fark bursiyer tarafından karşılanmak zorundadır. Yani okul ücretinin üst limiti aştığı bir kurumu seçmiş olan bursiyere yalnızca Jean Monnet Ortak Komitesince o yıl için belirlemiş olan maksimum ödeme yapılır.

 

Uçak bileti

Bursiyere uçak bileti bedeli için yapılacak ödeme Jean Monnet Ortak Komitesince belirlenen üst limiti aşamaz, yani üst limitten fazlasını ödeyen bursiyerlere, yalnızca tavan miktar ödenir.

 

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası bursiyerlerin kendi sorumluluğudur. Sağlık sigortası poliçesi koşulları eğitime gidilen kurumun öğrenci birliğinden temin edilebilir.

 

2010 - 2011 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Duyurusu için tıklayınız.

2010 - 2011 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Başvuru Formu Örneği için tıklayınız.

Jean Monnet Burs Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için Jean Monnet Programının Türkiye için hazırlanmış web sitesine bakınız:

http://www.jeanmonnet.org.tr/

 

Menü