Grundtvig Yetişkin Eğitimi Programı


Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlar.

Grundtvig, mesleki eğitim dışında her çeşit  yetişkin ve yaygın eğitim üzerine odaklanır. Yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personelle yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşları hedefler. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları vs. ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler. Bu tür kurum ve kuruluşlarda yetişkin eğitimi faaliyeti yapanlar aynı zamanda uluslararası hareketlilik faaliyetlerinde de bulunabilirler.

Grundtvig Programında “yetişkin” şu şekilde tanımlanmaktadır: "Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes." Bu tanımın dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir. 

 

Nikolaj Frederick Severin Grundtvig


Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair olan Nikolaj Frederick Severin Grundtvig (1783-1872) Halk Okullarının (folk schools) “babası” olarak anılır ve topluma aktif katılım sağlamaları için yetişkinlerin eğitilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Temel olarak, eğitimin sadece bir meslek veya kariyer için değil, manevi tatmin için bireylerin yaşamboyu eğitime katılmaları gerektiği düşüncesini savunmuştur. Yaygın eğitimde İskandinav geleneğinin kurucusu olarak bilinir ve bu çalışmalarından dolayı Avrupa Komisyonu tarafından programa onun adı verilmiştir.  

 

Programın Amaçları


-Avrupa’nın yaşlanan nüfusunun eğitim problemine çözüm bulmak 

-Yetişkinlere bilgi ve niteliklerini artırmaları için imkanlar sağlanmasına yardımcı olmak

-Tüm Avrupa’da yetişkin eğitiminde yer alan kişilerin hareketlilik kalitesi ve erişebilirliğinin iyileştirilmesi ve sayısının artırılması. Böylece 2013 yılına kadar en az 7000 kişinin hareketliliğini desteklemek

-Tüm Avrupa’da yetişkin eğitiminde yer alan kuruluşlar arasında işbirliğinin kalitesini ve  sayısını artırmak  

-Yetişkin eğitimine  katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar vermek amacıyla, başta yaşlılar ve temel nitelikleri kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen kişilere yardımcı olmak

-Yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bunların ülkelerarası transferini desteklemek  

-Hayatboyu öğrenme için yenilikçi BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tabanlı içeriğin, hizmetlerin, pedagojilerin ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek  

-Pedagojik yaklaşımları ve yetişkin eğitimi kuruluşlarının yönetimini geliştirmek  

 

Faaliyet Türleri


1) Grundtvig Projeleri

2) Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri

3) Grundtvig Gönüllü Projeleri

4) Grundtvig Çalışma Grupları

5) Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

6) Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri

7) Grundtvig  Asistanlığı

8) Grundtvig İrtibat Seminerleri

9) Grundtvig Hazırlık Ziyaretleri

10) Türkiye'de Grundtvig Hizmetiçi Kursu/Faaliyeti Düzenlenmesi

Menü