Genel Anlaşmalar

Pamukkale Üniversitesi farklı üniversitelerle karşılıklı işbirliğini geliştirmek amacıyla, eğitim ve araştırma alanlarında ilişkiler geliştirmektedir. Bu hedeflere yönelik anlaşmalar geliştirilmektedir. Bu amaçlar kapsamında aşağıdaki işbirliği şekilleri öngörülmektedir:

 

  • Danışma, konferans ve proje planlama amaçlı üst düzey personelin kısa dönemli ziyaretleri,

  • Eğitim, lisansüstü eğitim ve ortak araştırma projelerine katılım amacıyla araştırma ve teknik personelin uzun dönem ziyaretleri,

  • Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin eğitim, pratik eğitim ve uluslararası programlara katılmak için değişimi ve öğrencilerin yurtdışında edindikleri akademik çalışmaların eşdeğerliliğinin sayılması,

  • Üniversitelerin bulunduğu ülkelerde yapılacak ziyaretlerin planlanması ve uygulanması aşamasında karşılıklı destek sağlanması,

  • Ortak araştırma projeleri ve pilot projeler,

  • Pamukkale Üniversitesi’nde karşı üniversitenin dilinde verilecek derslerin başlatılmasında karşı üniversite tarafından destek sağlanması,

  • Ortak seminer, konferans, atölye ve benzeri toplantıların organizasyonu,

  • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin değişimi,

  • Araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliği,

  • Sanat eserlerinin, sergilerinin karşılıklı değişimi.


Ekli Belgeler

Menü