GENEL ANLAŞMA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

     Pamukkale Üniversitesi, farklı üniversitelerle işbirliğini geliştirmek, uluslararası bilim dünyasını yakından takip etmek,  eğitim ve araştırma alanlarında gelişmeler sağlamak amacıyla yurt dışından üniversiteler ile anlaşmalar yapmaktadır. Yapılan bu anlaşmalar, uluslararası hareketlilikler gerçekleştirmeye yönelik olup Erasmus programından farklılık göstermektedir. Anlaşma doğrultusunda, hem üniversitemiz personelleri hem de öğrenciler hibesiz olarak, anlaşmanın bulunduğu üniversite ile hareketlilik gerçekleştirebilmektedirler. Genel anlaşmada amaçlar şu şekilde sıralanmaktadır.

 

  • Danışma, konferans ve proje planlama amaçlı, personelin kısa dönemli ziyaretleri,
  • Eğitim, lisansüstü eğitim ve ortak araştırma projelerine katılım amacıyla araştırma ve teknik personelin ziyaretleri,
  • Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin eğitim, pratik eğitim ve uluslararası programlara katılmak için değişimi ve öğrencilerin yurtdışında edindikleri akademik çalışmaların eşdeğerliliğinin sayılması,
  • Üniversitelerin bulunduğu ülkelerde yapılacak ziyaretlerin planlanması ve uygulanması aşamasında karşılıklı destek sağlanması,
  • Ortak araştırma projeleri ve pilot projelerin gerçekleştirilmesi,
  • Pamukkale Üniversitesi’nde karşı üniversitenin dilinde verilecek derslerin başlatılmasında karşı üniversite tarafından destek sağlanması,
  • Ortak seminer, konferans, atölye ve benzeri toplantıların organizasyonu,
  • Eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin değişimi,
  • Araştırma ve geliştirme alanlarında işbirliğinin sağlanması, 

Menü