İLETİŞİM FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ
Birim Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Emel DİKBAŞ TORUN

  Tel: 0258 296 7514

  etorun@pau.edu.tr

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

Koordinatörü

  Arş. Gör. Dr. Nevzat İNAN

  Tel: 0258 296 7525

  ninan@pau.edu.tr

 Yeni Medya Bölümü Koordinatörü

  Arş. Gör. Dr. Nevzat İNAN

  Tel: 0258 296 7525

  ninan@pau.edu.tr

 

Menü