İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇAK

+90 258 296 3859

hkocak@pau.edu.tr

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YOLCU KARADAM

+90 258 296 2673

dyolcu@pau.edu.tr


Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özhan HANCILAR

+90 258 296 27 24

ohancilar@pau.edu.tr

Maliye Bölümü

Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE

+90 258 296 29 47

oozpence@pau.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

Ekonometri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL

+90 258 296 27 69

fegulel@pau.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKKOÇ

+90 258 296 3867

uakkoc@pau.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DOLMA

+90 258 296 2827

dolma@pau.edu.tr

Menü