9. Uluslararası Hafta Laodikya Gezisi

Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2019

   Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (ULİK) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hafta Laodikya gezisi ile devam etti. 

 

 

 

   Uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Pamukkale Üniversitesi, Arnavutluk, Cezayir, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Ukrayna, Hırvatistan, gibi yirmi bir ülkeden yaklaşık 75 katılımcının bulunduğu, bu yıl PAÜ’de dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hafta; PAÜ ULİK tarafından düzenlenen Laodikya ve Pamukkale-Hierapolis Antik Şehirlerine turistik ziyaretler ve sosyal aktiviteler eşliğinde devam etti.

   Denizli ilinin 6 km. kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir.

Laodikeia, MÖ. I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. Romalılar da Laodikeia'ya özel bir önem vermişler ve Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus'unun merkezi yapmışlardır.

   İmparator Caracalla zamanında Laodikeia'da bir seri kaliteli sikke basılmıştır. Laodikeia halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı yapılmıştır. Küçük Asia'nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması, Hıristiyanlığın burada ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. MS. 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem kenti yerle bir etmiştir. 

 


Menü