Menu

Bölgesel turizm ile ilgili öğrenciler, girişimciler (geleceğin) ve çalışanlar için AB Modüler Eğitim Programı-Turkish Delights (Türk Lokumu)

 

Proje Süresi: 24 ay (11/2011-10/2013)

 

Proje Tanımı:

Bu proje dinamik turizm alanındaki iş ve iş dünyası için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterliklerin edinilmesinde ve kullanılmasında bölgesel turizmdeki (gelecekteki) girişimcilere, çalışanlara ve öğrencilere yol gösterecek ve yeterlik sağlayacaktır. Bu yetkilendirme, geliştirilecek olan İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Letonyaca, İspanyolca ve Hollandaca yenilikçi bireysel öğrenme bölgesel turizm eğitim programı ile sağlanacaktır. Bu programın temelinde “İhtiyaç Analizi” ve AB LdV AMBER Projesi bulunmaktadır.

 

Bu proje kapsamında aşağıdaki modüler geliştirilecektir:

1.       Bölgesel Turizm Aktiviteleri (İngilizce, İtalyanca, Türkçe)

2.       Balon Tur (İngilizce, İtalyanca, Türkçe)

3.       Tur Rehberliği (İngilizce, Hollandaca, Türkçe)

4.       Konukseverlik (İngilizce, İtalyanca)

5.       Türkiye’de Termal turizm (İngilizce, Türkçe)

6.       Ortak Miras – İspanya’dan Türkiye’ye Akdeniz Mutfağı (İngilizce, İspanyolca, Türkçe)

7.       Atıştırmalık Lezzetler (İngilizce, Letonyaca)

 

Türk Lokumu projesindeki modüler eğitim programı geliştirilerek ve adapte edilerek, iş gücü piyasasındaki öğrenci ve yetişkinlerin beceri ve yeterlik gelişimi sağlanacaktır. Bu modüler eğitim programı aynı zamanda bölgesel turizm alanındaki risk gruplarının yeterlik düzeylerini arttıracaktır. Aynı zamanda bu eğitim programı yeni iş ve yeni yeterlik alanlarının gelişmesini sağlayacaktır. Kadın ve erkekler için eşit iş imkânlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Katılımcılar modüler eğitim programını çalıştıktan sonra bölgesel turizmde daha becerikli çalışan ve işveren olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda yeni bölgesel turizm alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve farklı bölgesel turizm aktivitelerine nasıl başlayacaklarını ve devam edeceklerini öğreneceklerdir.