Turizm Rehberliği Bölümü

Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Kamil YAĞCI


Tel:0 258 296 74 56

e-mail: kyagci@pau.edu.tr

 Doç. Dr. Naci POLAT


Tel:0 258 296 74 58

e-mail: nacip@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Şeyma AY ARÇIN

 

Tel:0 258 296 74 66

e-mail: say@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Semih ARICI

 

Tel:0 258 296 74 62

e-mail: sarici@pau.edu.tr


 

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Yavuz ÇETİNKAYA

Tel:0 258 296 74 45

e-mail: mehmetyavuzcetinkaya@pau.edu.tr

DERS KATALOĞU

Genel Bilgiler

TURİZM REHBERLİĞİ, lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde “Birinci Düzey”, TYYÇ’de “6. Düzey”), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına ve Yüksek lisans programına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ve mesleki ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 81 – Kişisel Hizmetler •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Kategorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 81 – Kişisel Hizmetler •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Amaçlar

Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı, -Turizm, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ile ilgili temel kavram, olay ve olguları kavrayarak, sektörde karşılaşılan problemleri anlamak ve problemlere yönelik pratik çözümler geliştirebilmek. -Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilmek ve mesleğini ziyaretçi memnuniyetini sağlayacak şekilde yerine getirmek. -Temel işletmecilik bilgilerine sahip olmak. -İngilizce'de sektöre uygun nitelikte ve Avrupa Dil Portföyü C2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstermek. İkinci bir yabancı dilde sektöre uygun nitelikte ve en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri göstermek.