DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SÜRE UZATMA İŞLEMLERİ

  1. Aday görev süresinin bitiminden en az  3 ay önce bir dilekçe ve ekinde 4 adet dosya ile bölüm başkanlığına müracaat eder.
  2. Her bir dosyada, Özgeçmiş, Yeniden Atanma Formu ve eserlerin birer fotokopisi bulunur.