Öğrenci Bilgi Bankası

  • Kamu Hizmet Standartları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

 

 

SIRA

NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirmeler

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe

10 Gün

2

Öğretim Görevlisi Başvuru İşlemleri

Dilekçe, Özgeçmiş, mezuniyet belgesi, transkript, ALES sonuç belgesi, Y.Lisans Belgesi veya alanı ile ilgili iki yıl tecrübe belgesi, nüfus cüzdan sureti, 2 fotoğraf

İlan edilen tarihler içerisinde

3

İzin İşlemleri

İzin formu

1 gün

4

Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri

Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, ikametgâh, askerlik durum belgesi,

İlan edilen tarihler içerisinde

5

Kayıt Yenileme

Harç ücreti dekontu, elektronik ortamda (OBİS) ders seçimi yapılması, kaydının danışmanı tarafından onaylanması ve öğrenci tarafından formun imzalanması.

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde

6

Kayıt Dondurma İşlemleri

Dilekçe, kayıt dondurma formu

2 hafta

7

Ders Muafiyetleri

Dilekçe, muafiyet istediği derslerin ders içeriği, transkript

2 hafta

8

Yatay Geçiş İşlemleri

Dilekçe, ders içerikleri, transkript

1 ay

9

Burs – Kredi İşlemleri

Başvuru formu,

Başvuru bitiminden itibaren 15 gün

10

Ders Programları, Sınavlar

Program koordinatörlerince yapılmış Bölüm Başkanlığından onaylı ders ve sınav programı

15 gün

11

Tek Ders Sınavı

Dilekçe

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde

12

Ek Sınav Hakkı

Dilekçe

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde

  13

Mazeret sınavı   Dilekçe, mazeret belgesi

2 hafta 

14

Yüksekokul Temsilcisi Seçimi

Dilekçe

2 hafta

15

Öğrenci Staj İşlemleri

Dilekçe, ilgili birimin staj yönergesindeki evraklar

2 ay

16

Öğrenci Disiplin Suçları Soruşturmaları

Şikâyet dilekçesi

Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde

 

 

17

Dikey Geçiş İşlemleri

 

7 gün

18

Personel Maaşları, Ek Ödemeler Ve Yolluk Harcırah İşlemleri

 

Dilekçe, personel hareketleri onay belgesi

5 gün

19

Birim Faaliyet Raporu

 

Belirtilen Takvim içerisinde

20

Arşiv İşlemleri

Arşivlenecek desimal dosyaları

1 yıl

21

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

 

Taşınır İhtiyaçları İstek Formu 
(1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-Taşınır  Mal Yönetmeliği)

 

 30 gün

22

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

 

Giriş belgesi(Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi-) Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı- (Taşınır Mal Yönetmeliği 16-………..24)

 

3 işgünü

23

Taşınır Mal Kayıt 29Kontrol İşlemleri

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı (Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28. maddeleri)

 

30 gün

 

  

   

24

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı-Taşınır Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli-Ambar devir teslim Tutanağı. (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32)

 

3 iş günü

25

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri

Zimmet Değişim ve Teslim Formu-Hurda Bildirim Formu (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18) 

 

3 iş günü

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

Müracaat Yeri

İsim                          : Dilara ÖZGÜR                                

Unvan                        : Fakülte Sekreteri                                     

Adres                         : PAÜ Turizm Fakültesi                 

Tel.                           : 0 258 377 18 45                                            

Faks                          : 0 258 377 82 91                                           

e-Posta                      : dozgur@pau.edu.tr