MİSYONUMUZ

Bir Eğitim Kurumu Olarak... Ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, yönetim anlayış ve becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanabilen, iletişim, yaratıcılık ve sentezleme yetenekleri gelişmiş, teorik ve pratik mesleki bilgiye sahip, toplumsal değerlere saygılı orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir. Bir Araştırma Kurumu Olarak... Denizli ili ve tüm Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir turizm amaçlı kullanım şekillerinin araştırılmasına katkıda bulunarak, bölgenin ülke turizm performansına olan mevcut katkılarının arttırılmasına yönelik çalışmalara destek olmaktır.

VİZYONUMUZ

• Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, • Denizli ve Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri ile bu değerlerin sürdürülebilir turizm amaçlı kullanım şekillerinin araştırılmasına katkıda bulunan, • Eğitim-öğretimi etkin bir şekilde yürüten, • Evrensel değerlere saygılı, kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Fakültemiz,  Üniversitemizin ilke ve değerlerinden sapmadan kurumsal  sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular

Sürekli iyileştirme anlayışı Fakültemizde  yürütülen eğitim -öğretim faaliyetlri sürekli takip edilir gerekli iyileştirmeleri yapılır.

Akılcılık/bilimsellik  Fakültemiz  akla, mantığa ve bilime dayalı yöntemlerle çalışır, irfana değer verir. Gelişime açıklık Fakültemizde  çalışanlar kendilerini sürekli olarak

Geliştirmeye önem verir ve eğitim ve gelişim faaliyetlerine teşvik edilir.

Kurumsal dürüstlük Fakültemiz yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla   hareket eder