TURİZM FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi yapılandırma çalışmaları bağlamında Turizm Fakültesi Kalite Komitesi oluşturulmuştur.

Turizm Fakültesi Birim Kalite Komite Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

E-Posta

Prof.Dr.Nuray Selma ÖZDİPÇİNER 

Başkan - Dekan

nselma@pau.edu.tr
Dr.Öğretim Üyesi Semih Arıcı Yönetim Kurulu Üyesi sarici@pau.edu.tr
Dilare ÖZGÜR Fakülte Sekreteri
İdari Personel Üyesi
dozgur@pau.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi. Serap ALKAYA Akademik Üye salkaya@pau.edu.tr
Emre YILMAZ Öğrenci temsilcisi