TURİZM FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi yapılandırma çalışmaları bağlamında Turizm Fakültesi Kalite Komitesi oluşturulmuştur.

Turizm Fakültesi Birim Kalite Komite Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

E-Posta

Doç. Dr. Murat BAYRAM

Dekan Yardımcısı

Komite Başkanı

mbayram@pau.edu.tr
Fehmi KARALAR

Fakülte Sekreteri V.

İdari Personel Üyesi

fkaralar@pau.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Semih ARICI Yönetim Kurulu Üyesi sarici@pau.edu.tr
Doç. Dr. Hande MUTLU ÖZTÜRK Akademik Üye hmozturk@pau.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi. Serap ALKAYA Akademik Üye salkaya@pau.edu.tr
Bil. İşlt. Murat KILIÇOĞLU  Öğrenci İşleri
Emre YILMAZ Öğrenci temsilcisi