TURİZM FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi yapılandırma çalışmaları bağlamında Turizm Fakültesi Kalite Komitesi oluşturulmuştur.

Turizm Fakültesi Birim Kalite Komite Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

E-Posta

Doç. Dr. Murat BAYRAM 

Kaliteden Sorumlu 

Dekan Yardımcısı

mbayram@pau.edu.tr
Doç. Dr. Serkan BERTAN Birim Kalite Komitesi
Koordinatörü
sbertan@pau.edu.tr
Dilare ÖZGÜR Fakülte Sekreteri
İdari Personel Üyesi
dozgur@pau.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi. Serap ALKAYA Akademik Üye salkaya@pau.edu.tr
Doç. Dr. Kamil YAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi kyagci@pau.edu.tr
Fehmi KARALAR  Şef İdari Personel Üyesi fkaralar@pau.edu.tr
Fatih KASAPLAR Öğrenci Temsilcisi fkasaplar15@posta.pau.edu.tr