BİRİM KALİTE KOMİTE KARARLARI

Turizm Fakültesi Birim Kalite Komite kararlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

12.10.2021 Tarihli Turizm Fakültesi Komite Kararları