Güncellenme Tarihi: 13 Ekim 2021

Covid-19 Tedbirleri ve Aşı Konusunda Bilgilendirme Eğitimi

14.10.2021 Perşembe Günü, Saat 12:00’da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Microsoft Teams üzerinden Covid-19 tedbirleri ve aşı konusunda bilgilendirme eğitimi verilecektir.

Tüm öğrencilerimizin katılması önemle rica olunur.

 

Katılmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMzOWRjYTktZGUzNi00OTgyLThlOTMtYjg0ZDBjODJjZDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22127e7990-980d-440d-811c-cf753c848aa4%22%7d