Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2021

5. Kariyer Günü (Online)

 

Kariyer Günleri Etkinliği Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Katılmak için aşağıdaki linki ve mobil cihazlarınız için QR kodu kullanabilirsiniz.

Link: Katılmak için Tıklayınız

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDhmYTM5NWItYzVkYi00MDhjLTk0MmYtMjI0ZDZhZjZhYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22127e7990-980d-440d-811c-cf753c848aa4%22%7d